Europe Islamic University of Applied Sciences RTV Rijnmond

De Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam gaat komende dinsdag definitief dicht. Door het bankroet van de stichting met dezelfde naam staan 750 studenten en 25 docenten van de hogeschool op straat. Het gaat om zo'n 100 studenten in Nederland, de rest zit in andere Europese landen op school.

"Buitengewoon triest", is het oordeel van curator Marcel Windt. "Het was ook niet mijn keuze, maar dit was onvermijdbaar. De stichting heeft geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid zich tegen het faillissement te verzetten." De financiële problemen van het instituut waren groot.

Docenten hadden het faillissement aangevraagd omdat zij maanden al niet betaald hadden gekregen. Een enkeling had zelfs al een jaar geen salaris ontvangen, schrijft RTV Rijnmond.

Studievertraging

Omdat ze het studiejaar niet kunnen afmaken, lopen de studenten in Nederland en vier locaties in het buitenland een jaar studievertraging op. "Probleem is dat ze niet 1-2-3 elders kunnen instromen", legt Windt uit. "De lesprogramma's op andere scholen sluiten niet altijd aan. Ook kan de benadering verschillen: deze opleiding was apolitiek en vrij wetenschappelijk."

Windt kan (nog) niet veel voor de studenten doen. "Ik heb in ieder geval wel besloten dat het collegegeld van degenen die in termijnen betalen, niet geïnd hoeft te worden."

Hij is vanochtend begonnen met per student in kaart te brengen welke vakken deze gevolgd heeft en wat de resultaten zijn. "Als de tussenstand bekend is, maakt dat het voor hen hopelijk makkelijker over te stappen."

De school wordt binnenkort leeggehaald. De docenten zijn per eind maart uit dienst. Enkele docenten en het bestuur proberen een nieuwe opleiding te starten, zegt de curator.

STER reclame