Pulsvissers aan het werk ANP

Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les die te leren is uit de affaire rond de pulsvisserij.

"Innovaties moeten we voortaan Europa-breed uitzetten", zei de minister in de Tweede Kamer, waar werd gedebatteerd over de kwestie. Door een verbod van het Europees Parlement verliest een groot deel van de Nederlandse pulsvissers zijn vergunning.

Vissers in andere EU-landen, zoals Frankrijk, zien de pulsvisserij als oneerlijke concurrentie. Het is een zeer efficiënte techniek en de brandstofkosten zijn veel lager dan bij de traditionele boomkorvisserij, waarbij de netten over de bodem worden gesleept. Schouten denkt dat de weerstand zo groot kon worden, omdat de vissers uit die andere landen niet over de nieuwe techniek beschikten.

Wat is pulsvissen?

De Tweede Kamer wil weten hoe het zo mis kon gaan. In Nederland ziet bijna iedereen de pulsvisserij als een duurzame innovatie, maar toch ligt er nu een verbod. Er komt wel een overgangsperiode, maar waarschijnlijk kunnen veel minder vissers daarvan profiteren dan eerst gedacht.

Vorige week, nadat het EU-akkoord was gesloten, dacht Schouten nog dat 42 vissers voorlopig konden blijven pulsen. Nu er meer bekend is over de juridische uitwerking, lijkt het er meer op dat het hooguit 15 schepen zullen zijn.

Motie van wantrouwen

Minister Schouten kon in de Tweede Kamer naar eigen zeggen niet uitgebreid ingaan op alles wat er is gebeurd. Volgens haar is dat niet in het belang van de vissers, omdat de onderhandelingen in Brussel nog lopen. "We zitten nog midden in het proces."

Ze wil zo veel mogelijk uit het vuur slepen, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. "Als het gaat om het voorkomen van een verbod is er niet veel meer te redden. Zo eerlijk moet je ook zijn."

De PVV vond het "een groot drama". Volgens die partij heeft de minister gefaald en daarom diende Kamerlid Madlener een motie van wantrouwen in. Thierry Baudet van Forum voor Democratie diende een motie in dat de minister moet aftreden als ze er niet in slaagt de pulsvisserij te behouden. De Partij voor de Dieren diende een motie van afkeuring in. Alle drie de moties kregen niet genoeg steun om te worden aangenomen.

STER reclame