Ministerie van Defensie

Ruim honderd klachten over 'burnpits' Defensie

time icon Aangepast

Binnen twee weken hebben zich al 110 militairen gemeld die denken dat ze ziek zijn geworden door zogenoemde burnpits of die zich daar zorgen over maken. Burnpits zijn kuilen die werden gebruikt om afval te verbranden in missiegebieden in Afghanistan.

Onder uitgezonden militairen ontstond onrust, nadat collega's gezondheidsklachten hadden gemeld die verband zouden houden met die burnpits. Aanvankelijk zei minister Bijleveld dat niemand zich bij Defensie had gemeld, maar later bleek dat militairen wel degelijk hun zorgen hadden uitgesproken tegen bijvoorbeeld defensieartsen. Dat was alleen niet aangemerkt als officiële melding.

Bijleveld stelde daarop een meldpunt in, dat op 4 februari van start ging. Inmiddels hebben zich daar dus 110 mensen gemeld. Als de meldingen daarvoor aanleiding geven wil de minister onafhankelijk onderzoek instellen naar de gezondheidsklachten, laat ze de Tweede Kamer weten. Ze wil daar in april een beslissing over nemen.

Kanker

In de burnpits werd afval verbrand in de open lucht. Militairen claimen dat ze door de schadelijke stoffen die daarbij vrijkwamen kanker of andere ziektes hebben opgelopen.

In haar brief schrijft Bijleveld dat het niet ongebruikelijk is om in missiegebieden afval op deze manier te verwerken. Vaak is het de enige manier om van afval af te komen. Ook de lokale bevolking doet het zo.

Ze wijst erop dat de Tweede Kamer al in 2011 op de hoogte is gesteld over luchtmetingen die toen zijn gedaan bij een vliegveld in Kandahar. Dat gebeurde na berichten over mogelijke nadelige effecten van afvalverbranding. Uit die metingen is toen niet gebleken dat er schadelijke stoffen aanwezig waren.

'Volledig onbeheersbaar proces'

Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat er al in 2010 een zeer kritisch intern rapport is geschreven over het verbranden van afval op Kamp Holland in Afghanistan. Het werd daarin beschreven als een "volledig onbeheersbaar proces". Elke dag werd er 35 kuub ongescheiden afval in de put gedumpt, waaronder plastic onderzetbladen uit de kantine en autobanden.

Bij het verbranden kwamen volgens het rapport grote hoeveelheden schadelijke stofdeeltjes vrij. Dat vormde een grote belasting voor de gezondheid van de militairen en het milieu. Niemand beheerde de burnpit; er werd onvoldoende toezicht gehouden. Het ministerie van Defensie bevestigt het bestaan van het interne rapport uit 2010.

STER Reclame