ANP

Huisartsen weigeren onterecht patiënten, kennisgebrek over regels oorzaak

time icon

Een vijfde van de huisartsen weigert weleens patiënten terwijl dit in strijd is met de eigen regels of met de mededingingsregels. Dat komt naar voren uit een enquête die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) liet doen onder huisartsen, naar aanleiding van signalen van patiënten die niet konden overstappen.

Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, er een verschil is in zorgvisie, bijvoorbeeld over euthanasie, of als de praktijk vol is. Dit laatste is bij veel praktijken het geval.

Niet op de hoogte

De ACM kreeg de afgelopen vier à vijf jaar gemiddeld zo'n 100 klachten per jaar van patiënten die niet konden overstappen . Een van de patiënten die aan de bel trokken bij de toezichthouder meldde het volgende: "De huisartsassistente vertelde dat de huisartsen in de gemeente met elkaar hebben afgesproken om alleen nieuwe inwoners van de gemeente aan te nemen."

Dat is tegen de regels. Volgens een ACM-woordvoerder vinden huisartsen het niet leuk voor collega's als een patiënt overstapt, of vinden ze het handig om de stad een beetje te verdelen.

Bijna de helft van de ondervraagde huisartsen (44 procent) is niet volledig op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan als het gaat om het maken van onderlinge afspraken. De overgrote meerderheid (94 procent) van de huisartsen zegt het wel belangrijk te vinden dat patiënten hun eigen huisarts mogen kiezen.

Vertrouwen en service

Dat vindt ook de ACM, en niet alleen omdat patiënten terecht moeten kunnen bij een huisarts waar zij vertrouwen in hebben. De mogelijkheid dat patiënten voor andere huisartsen kunnen kiezen, houdt de praktijken scherp, schrijft de toezichthouder. Huisartsen blijven dan de belangen van de patiënt voor ogen houden "zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid, bereikbaarheid en service van de praktijk".

De enquête werd ingevuld door 240 van de 720 huisartsen uit het Zorgpanel van TNS NIPO.

De toezichthouder gaat nauwer samenwerken met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland om de regels opnieuw onder de aandacht te brengen. Zo is een brochure over het wisselen van huisarts geüpdatet en komt die in het materiaal van enkele cursussen voor huisartsen.

STER Reclame