Aangespoelde plastic korrels RTV Noord | Jeroen Berkenbosch

Op zoek naar plastic: wie loopt er naar Oost-Ameland?

time icon

De Rijksuniversiteit Groningen roept de hulp van het publiek in bij het opsporen van het plastic dat is aangespoeld uit de afgevallen containers van de MSC Zoe.

"We zitten echt te wachten op een aantal mensen die naar de oostpunt van Ameland willen lopen", zegt Tjisse van der Heide, hoogleraar kustecologie bij RTV Noord. "Het beeld dat we krijgen, met name over de kleine plastic korreltjes, is dat die in groten getale zijn aangespoeld op Schiermonnikoog, Terschelling en de Rottums. En waarschijnlijk ook op Ameland, maar daar hebben we eigenlijk nog onvoldoende beeld van."

Iedereen die troep tegenkomt kan dat melden op een speciale website van de Groningse universiteit. "Als het niet lukt om daarmee de laatste gaten te vullen, gaan we zelf het overzicht compleet maken", zegt Van der Heide.

Op Nieuwjaarsdag vielen naar vandaag bekend werd 345 containers van de MSC Zoe af, net iets ten oosten van de Nederlandse Waddeneilanden. Een deel van de containers barstte open. Veel van de grotere voorwerpen die daarbij in zee terechtkwamen zijn aangespoeld en opgeruimd. Maar de plastic korrels die als verpakkingsmateriaal werden gebruikt, spoelen nog steeds aan.

Overhaaste conclusies

De vrees bestaat dat de korrels of andere materialen door vogels zijn opgegeten. De afgelopen weken spoelden duizenden dode vogels aan, zowel op de Waddeneilanden als op het vasteland van Groningen en Friesland.

Gisteren werd melding gemaakt van 20.000 dode zeekoeten in de Noordzee. Een verband met de containerramp is niet uitgesloten, reageert Van der Heide. Maar hij waakt voor overhaaste conclusies. "Ik deel de zorgen, maar we moeten wel eerst het onderzoek afwachten of er echt een verband is."

Nog veel klein spul

Vanochtend is boswachter Jaap Kloosterhuis opnieuw met een opruimploeg naar de onbewoonde eilandjes Rottumerplaat en Rottumeroog vertrokken. Staatsbosbeheer heeft daar eerder het grootste deel van de aangespoelde troep opgeruimd. Afgelopen weken lasten de boswachter en zijn mensen een rustpauze in.

"Alle grote zaken zijn langzamerhand wel naar de wal gespoeld", zegt hij nu. "Maar er ligt nog heel veel kleiner spul in de zee. Vooral dingen die los verpakt waren, of waarvan de verpakking langzamerhand stukgescheurd is. Die spoelen nu één voor één aan."

Dit is een artikel van

STER Reclame