ANP
NOS Nieuws

FNV wil landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

Vakbond FNV wil dat wordt onderzocht bij welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom-6 is gebruikt. Ook dringt de bond aan op een landelijk compensatiesysteem voor slachtoffers.

Aanleiding is een kritisch rapport over de ruim 800 werklozen die bij een reïntegratieproject in Tilburg zijn blootgesteld aan de giftige stof. Zij schuurden er tussen 2004 en 2011 oude treinstellen en kwamen zo in aanraking met chroom-6. Veel van hen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

Volgens vicevoorzitter Kitty Jong van FNV laat deze zaak zien dat actie nodig is. "Dit kan zo niet langer. We strompelen van incident naar incident." De vakbond stelt dat chroom-6 wordt gebruikt in de burgerluchtvaart en mogelijk ook in windmolenparken. "Werknemers hebben het recht om te weten waaraan ze worden blootgesteld."

Gemeente compenseert slachtoffers

FNV wil daarom een landelijk onderzoek onder regie van de overheid. Daarnaast moeten de werkgevers de kosten dragen voor een compensatiesysteem. Het is de bedoeling dat er een meldpunt komt voor werknemers die denken dat ze ziek zijn geworden door chroom-6.

De werklozen die aan chroom-6 werden blootgesteld in Tilburg, krijgen vandaag van de gemeente te horen wat voor schadevergoeding ze krijgen. Voor mensen die ziek zijn geworden, bestaat een coulanceregeling van 385 euro per jaar. Ook kregen ze vorig jaar eenmalig 500 euro extra als "blijk van medeleven".

Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken op de NS-werkplaats in Tilburg. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of NS-onderhoudsbedrijf Nedtrain nalatig is geweest. In het rapport dat vorige week werd gepubliceerd staat dat Nedtrain, de NS en de gemeente Tilburg veel te verwijten valt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl