De onderzoekers bekeken onder meer de overlast in Amsterdamse Poort ANP

Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijken aan te pakken. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Volgens de rekenkamer wil de gemeente veel, maar sluit de inzet van middelen niet aan bij die ambitie.

"Mensen kennen de sociale overlast wel van het centrum, met dronken toeristen en zwerfafval. Maar die overlast is er ook in andere wijken", zegt Jan de Ridder van de rekenkamer tegen AT5.

"Er zijn pleinen, straten en buurten waar mensen ook veel last hebben van rondhangende jongeren, of juist ouderen, die geen werk hebben, drinken en dreigende taal uitslaan. Dat kan heel bedreigend zijn als je daar woont. Wij vinden dat dat soort problemen te weinig aandacht krijgt."

Fingerspitzengefühl

De gemeente zet handhavers in om de overlast aan te pakken. Maar volgens de rekenkamer zijn zij niet goed in staat om de overlast structureel te verminderen. Dat komt deels doordat de gemeente niet goed weet wat de kern is van de problemen in de wijken. Ook ontbreekt het volgens de rekenkamer aan mensen, structuur en een duidelijke taakverdeling.

Daarnaast is de sociale overlast volgens de onderzoekers steeds complexer geworden. "Van handhavers die in het verleden zijn opgeleid tot stadswacht, wordt nu iets verwacht waarvoor zij niet zijn opgeleid." Hulporganisaties constateren dat bij hen het 'fingerspitzengefühl' ontbreekt om jongeren, verslaafden of daklozen te benaderen.

Oplossing op maat

"Er valt kortom nog een hoop te winnen als het gaat om de bijdrage van handhaving aan het verminderen van sociale overlast in buurten", concludeert de rekenkamer. Volgens de onderzoekers zijn er ook voorbeelden van een succesvolle aanpak. In die gevallen ging het om maatwerk en volgde een intensieve aanpak.

Het advies aan de gemeente is om beter in kaart te brengen welke problemen er spelen en vervolgens te komen met oplossingen op maat. Het college onderschrijft in een reactie de aanbevelingen.

STER reclame