Delphine Boël en koning Albert II AFP

De Belgische koning Albert II (84) weigert dna af te staan, zoals een Belgisch hof hem in november heeft opgedragen. Albert was toen gedaagd door de Belgische Delphine Boël (50). Zij beweert al jaren dat Albert haar vader is. Dat zou door een dna-vergelijking kunnen worden vastgesteld.

Albert gaat in cassatie tegen de uitspraak van het hof. "Zoals iedere andere burger in die situatie wil hij een serene toegang tot het gerecht. Hij vraagt niets anders dan dat men de wet toepast", zegt Alberts advocaat Alain Berenboom tegen de VRT. Zolang het Hof van Cassatie zich niet uitspreekt over de zaak, zal Albert geen dna afstaan.

Het Hof van Cassatie behandelt de zaak niet inhoudelijk. Het kijkt alleen of de procedures zijn gevolgd en of de wet correct is toegepast.

Barones

Boël is de dochter van barones Sybille de Selys Longchamps, die jarenlang een relatie met Albert had. Voor de wet is Jacques Boël de vader van Delphine. Hij was met de barones getrouwd toen Delphine geboren werd. Tien jaar later werd het huwelijk ontbonden. Uit een dna-vergelijking is naar voren gekomen dat hij niet de biologische vader is.

Albert was de regerend vorst van België tussen 1993 en 2013. Anders dan in Nederland behoudt in België een koning ook na zijn aftreden zijn titel.

STER reclame