De Waal Wikipedia

De provincie Gelderland gaat in januari 24 zogenoemde 'e-noses', elektronische neuzen, langs de Waal plaatsen. Ze gaan controleren of binnenvaarttankschepen illegaal afvalstoffen lozen.

Hoewel het verboden is, zijn er nog steeds schepen die 'varend ontgassen'. Dat wil zeggen dat ze hun ruim ontdoen van gevaarlijke dampen en gassen die achterblijven na het vervoer van brandstoffen zoals benzine. Het gaat daarbij vooral om benzeen.

De 24 elektrische neuzen langs de Waal moeten signaleren of en hoe vaak schippers de gassen laten ontsnappen. "We vermoeden dat schippers zich daaraan schuldig maken", zegt gedeputeerde Schouten bij Omroep Gelderland. "Precieze gegevens daarover ontbreken. De e-noses kunnen meer duidelijkheid geven."

In verbinding met elkaar

De neuzen worden vanaf januari langs de Waal neergezet en staan in verbinding met elkaar. Zo kunnen ze een binnenvaartschip gedurende het hele vaarttraject volgen.

Sinds april buigt een speciale taskforce zich over maatregelen om het ontgassen verder tegen te gaan. Mogelijk wordt besloten tot de bouw van meer ontgassingsinstallaties, waar de scheepsruimen gratis, veilig en milieuvriendelijk gereinigd worden. In Rotterdam en Moerdijk zijn al twee van dergelijke installaties. In Amsterdam is een mobiele ontgassingsinstallatie. De provincie Zeeland en de stad Nijmegen azen ook op zo'n installatie.

STER reclame