NOS

De naam Anne Frank is niet langer een beschermde merknaam van de Anne Frank Stichting. Het Europese rechtenbureau EUIPO heeft dat eerder deze maand besloten na een bezwaar van het Anne Frank Fonds in Bazel.

De stichting legde de naam in 1999 vast om misbruik tegen te kunnen gaan. De stichting wilde zo kunnen optreden als de naam commercieel of politiek werd ingezet. De registratie was het gelijknamige fonds een doorn in het oog.

In een bezwaarprocedure die het fonds aanspande stelde het EUIPO vast dat de stichting de afgelopen vijf jaar de naam niet als zelfstandige merknaam heeft gevoerd. Daarmee komt de aanspraak erop te vervallen.

'Curieus'

De registratie maakte altijd al "een curieuze indruk" op directeur Ronald Leopold van de stichting, zegt hij in de Volkskrant, die als eerste berichtte over de uitspraak. "Ik begrijp wat destijds de overwegingen waren om de persoonsnaam als merknaam te laten registreren, maar ik heb er tezelfdertijd het gevoel bij gehad dat dit niet klopt."

Leopold zegt in de krant dat een brief aan bedrijven vaak voldoende was om ongewenst gebruik van de naam te stoppen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Anne Frank-snack die een rondvaartboot aanbod. "We hebben de reder ervan kunnen overtuigen dat dit niet zo'n kiese productnaam is."

Verder zegt Leopold dat het tegengaan van het gebruik van de naam op internet niet te doen was.

De directeur van het fonds is verbaasd dat Leopold er zo makkelijk over doet. "Als de stichting er afstand van had willen doen, had ze dat beter in een vroeger stadium kenbaar kunnen maken", zegt hij in de krant.

STER reclame