Omrop Fryslân
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Minister legt bezwaren tegen zandwinning IJsselmeer naast zich neer

Minister Van Nieuwenhuizen ziet geen enkel bezwaar in het winnen van zand voor de Friese IJsselmeerkust. Bewoners protesteerden eerder fel. Zij spraken over een 'zandfabriek' waardoor de rust in het gebied verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer bestaan twijfels over het project. Maar de minister schrijft aan de Tweede Kamer dat "een zorgvuldige locatiekeuze is uitgevoerd".

De zandwinning moet zo'n vijf kilometer uit de kust van Gaasterland plaatsvinden, vanaf een kunstmatig eiland in het IJsselmeer. In totaal wordt het project 250 hectare groot en zestig meter diep. Op het eiland komen silo's tot 22 meter hoog. De zandwinning gaat dertig jaar duren. Volgens zandwinningsbedrijf Royal Smals is het IJsselmeerzand hard nodig omdat het rivierzand in Nederland opraakt.

De provincie Friesland ging in september akkoord met het project. Toen de gemeente eind november een besluit moest nemen, stokte de besluitvorming. Dat kwam door het protest van de bewoners. Tegelijkertijd bleek dat GroenLinks, ChristenUnie en D66 de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde hadden gesteld.

Bijzondere en beschermde vogels

De drie politieke partijen vroegen minister`Van Nieuwenhuizen of de gevolgde procedure voor de zandwinning correct was verlopen. Verder wezen ze erop dat Royal Smals 120 miljoen kuub zand wil winnen in "een belangrijk foerageergebied voor bijzondere en beschermde vogels". Ook waren er vragen over de gevolgen voor de drinkwaterwinning.

De minister wijst volgens Omrop Fryslan alle bezwaren tegen de zandwinning af. De procedure is volgens haar correct verlopen en de zandschepen op het IJsselmeer zorgen volgens haar niet voor extra overlast. Watervogels als de kuifeend en de fuut zullen geen schade ondervinden en ze verwacht geen of verwaarloosbare effecten op de drinkwaterkwaliteit door de zandwinning.

De minister ziet dan ook geen aanleiding om opnieuw in gesprek te gaan over de zandwinning met de provincie Friesland, zoals GroenLinks, ChristenUnie en D66 haar gevraagd hadden.

Zowel in de Tweede Kamer als in de gemeente De Friese Meren is nog niet gereageerd op de brief. De gemeente is de laatste instantie die nog een besluit moet nemen over de zandwinning.

Advertentie via Ster.nl