Winkelstraat ANP

De economie draait op volle kracht en dat gaat nog wel even door, alleen wat minder uitbundig. De groei van 3 procent in 2017 en de 2,5 procent dit jaar zakt terug in 2019 en 2020 naar 1,7 procent. "De economie gaat van jetje maar gaat wel terug naar normaal", stelt Job Swank, de hoofdeconoom van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de nieuwste ramingen voor de economie.

De werkgelegenheid groeit nu nog sterk waardoor de werkloosheid flink is afgenomen. Volgend jaar zal de werkloosheid afvlakken naar 3,6 procent en niet verder dalen. Het aantal vaste banen groeit bovendien harder dan de flexbanen.

De arbeidsmarkt is krap, met veel vacatures, maar er zijn te weinig geschikte kandidaten. Bedrijven en overheid hebben in diverse sectoren moeite om personeel te vinden. De productie van een kwart van de bedrijven wordt belemmerd door een tekort aan personeel.

Lonen

De lonen zijn wel gestegen, maar minder dan gedacht, ondanks de economische groei en de roep om mensen. Swank heeft er eigenlijk geen verklaring voor. Meer vaste banen wijst op de bereidheid van werkgevers om mensen te binden, maar het vertaalt zich nog niet echt in meer loon. "Hogere lonen trekken nu veeleer ook werknemers elders weg en zorgen niet voor meer mensen."

Meer banen en meer en hoger inkomen geven een impuls aan de bestedingen van huishoudens. De groei van de economie komt daarom de komende jaren vooral uit de toenemende consumptie. Ook de overheid investeert meer. De export zal iets teruglopen en meer in de pas lopen met de wereldhandel.

De handelsspanningen en de dreigende brexit vormen risico's voor de groei. DNB gaat in de scenario's uit van een zachte brexit, maar waagt zich niet aan ramingen van de schade en de impact voor het geval er een harde brexit komt.

Huis

De huizenmarkt blijft overspannen. Door de teruglopende bouwproductie, deels door het gebrek aan bouwvakkers, blijft de vraag naar huizen groot, maar zullen de huizenprijzen minder hard stijgen.

Dit jaar stegen de prijzen met gemiddeld 9 procent, volgend jaar zal dat naar verwachting teruglopen naar 5 procent en in 2020 naar 3 procent. "Een conservatieve schatting, moet ik erbij zeggen, maar het houdt een keer op wat mensen bereid zijn te betalen."

STER reclame