Een wijkagent en een zedenrechercheur aan het werk Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Er komt een onderzoek naar hoe de politie en het Openbaar Ministerie slachtoffers van zedenzaken bejegenen. Naar aanleiding van het onderzoek moeten politie en OM slachtoffers mogelijk beter gaan behandelen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid benadert 80 slachtoffers en hoopt van minimaal 55 van hen te horen hoe zij vinden dat er met hen is omgegaan. Het gaat vooral om slachtoffers van aanranding en verkrachting, omdat die zedendelicten het vaakst bij de politie gemeld worden.

Aanleiding is onder meer het optreden van de politie in de Hoornse zedenzaak. Een 28-jarige vrouw spoorde zelf de man op die haar aanrandde. Hij stal haar telefoon en zij kon op afstand zien waar die zich bevond. "Ik heb altijd de informatie doorgespeeld aan de politie, maar die hebben er weinig mee gedaan", zei het slachtoffer eerder.

Motie

De inspectie concludeerde eind vorig jaar dat de politie in deze zaak steken heeft laten vallen. Zo was de communicatie met het slachtoffer niet proactief en helder en "had het politieoptreden voortvarender mogen zijn".

Naar aanleiding daarvan verzochten Kamerleden de minister in een motie om onderzoek te doen naar de bejegening van slachtoffers. Minister Grapperhaus zegde dit toe. De inspectie streeft ernaar komende zomer de onderzoeksresultaten te publiceren.

STER reclame