NOS

"Een kind krijgen is voor mij geen reden om te stoppen met werken", zegt de zwangere Hilde Roodvoets. Het is voor haar financieel gezien voordelig om te blijven werken, en ze vindt het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen. "Zorgen voor je kind, maar ook je eigen wereld ernaast."

Ze is lang niet de enige vrouw die er zo over denkt. Steeds meer vrouwen pakken na hun zwangerschap hun (deeltijd)baan weer volledig op. Dat is terug te zien in de vandaag verschenen Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Verloskundige Paulien den Hartigh merkt het ook. "Ik hoor bijna nooit meer dat een vrouw stopt met werken na het krijgen van een kindje."

Kijk in onderstaande video hoe andere vrouwen in de verloskundigenpraktijk van Den Hartigh erover denken: "Afhankelijk zijn van het inkomen van mijn man is voor mij geen optie."

Blijf je werken na je zwangerschap?

Inmiddels verdient 66 procent van de vrouwen zelf genoeg om van te kunnen leven. Ook zijn er voor het eerst meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen in Nederland, is de loonkloof kleiner geworden en zitten er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven en de wetenschap.

Nederland is deeltijdkampioen

Het is echter niet alleen maar hosanna voor de vrouwenemancipatie. "De economische positie van vrouwen verbetert stapje voor stapje", zegt hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe van Universiteit Utrecht. "Maar we zijn er nog lang niet."

Zo zijn de onderlinge verschillen tussen vrouwen groot. Vrouwen met een lager opleidingsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch zelfstandig dan hogeropgeleide vrouwen. In de afgelopen tien jaar zijn die verschillen niet kleiner geworden.

Vergeleken met andere landen in de Europese Unie werken Nederlandse vrouwen vaak parttime. 74 procent van de Nederlandse vrouwen doet dat, tegen gemiddeld 31 procent in de Europese Unie. "In geen enkel ander Europees land werken zoveel vrouwen in deeltijd", zegt Van der Lippe.

Volgens Van der Lippe komt dat vooral omdat het in Nederland niet normaal is om je kinderen meer dan drie dagen naar de kinderopvang te brengen. "Dat wordt zielig gevonden en past niet binnen de normen en waarden van het moederschap." Bovendien ligt de zorg voor de kinderen nog steeds voor het leeuwendeel bij de vrouw. "Als je als overheid wilt dat vrouwen meer gaan werken, moet je vaders ook bijvoorbeeld meer vaderschapsverlof geven."

STER reclame