ANP

Het Openbaar Ministerie gaat discriminatie harder aanpakken. De officier van justitie krijgt vanaf 1 januari meer mogelijkheden om voor de rechtbank hogere straffen te eisen.

Officieren van justitie werken volgens een richtlijn, de 'aanwijzing discriminatie'. Daarin ligt nu nog veel nadruk op zaken als groepsbelediging en aanzetten tot haat, terwijl er steeds vaker sprake is van ernstiger misdrijven als mishandeling waarbij discriminatie een rol speelt

Het OM wil meer aandacht aan die ernstige delicten besteden. Nu is mishandeling van bijvoorbeeld een transgender nog geen grond voor een hogere strafeis, maar vanaf 1 januari wel.

Maatregelen

Ook kan de officier van justitie voortaan vaker besluiten om zaken buiten het strafrecht om af te doen.

Een verplichting om maatregelen te nemen voor bijvoorbeeld een bedrijf dat zich schuldig maakt aan discriminatie, kan effectiever zijn dan het opleggen van een boete, zegt het OM.

STER reclame