NOS NieuwsAangepast

Brief ambassade aan Nederlanders in Japan

Beste Nederlanders in Japan,

De afgelopen dagen zijn voor ons allen aangrijpend geweest. Duizenden mensen zijn omgekomen in een natuurramp van epische proporties

Onze deelneming gaat uit naar allen die dierbaren hebben verloren.

De afgelopen dagen heeft de Ambassade 24/7 gewerkt om in kaart te brengen hoe de Nederlandse gemeenschap in Japan de ramp heeft doorstaan.

Ik ben blij u te kunnen berichten dat er naar ons beste weten geen Nederlandse slachtoffers zijn te betreuren. Desondanks blijft de ramp ons achtervolgen.

Naast bezorgdheid over een eventuele grote naschok en de directe gevolgen voor het dagelijks leven, is er nu ook nog de onzekerheid over de situatie rond de kerncentrales.

Ik kan mij goed voorstellen dat velen hierover zorgen hebben. Ik wil benadrukken dat we op de Nederlandse Ambassade dag en nacht voor vragen bereikbaar zijn.

Nederlanders in Japan wordt allereerst verzocht de adviezen en aanwijzingen van de Japanse overheid te volgen bij het reageren op de gevolgen van de ramp.

Vanwege de situatie rond de kerncentrale Fukushima ontraadt het ministerie van Buitenlandse Zaken alle reizen naar de Kanto regio

en de gebieden ten Noorden en Noordoosten daarvan. Alle Nederlanders die in deze gebieden verblijven, wordt geadviseerd

om uit voorzorg te vertrekken en naar andere delen van Japan te reizen of het land te verlaten. Nederlanders die toch in het genoemde gebied willen blijven,

wordt geadviseerd om de adviezen van de Japanse autoriteiten op te volgen en de berichtgeving nauwlettend te volgen.

Sinds het advies is gegeven om Kanto en het rampgebied te verlaten, vragen veel Nederlanders naar de achtergronden van dit advies

en om informatie over mogelijkheden om te vertrekken en of de Ambassade hierbij kan helpen.

Ik wil voorop stellen dat deskundigen, waaronder ook de experts van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

op basis van gegevens uit Japan, hebben vastgesteld dat het stralingsniveau in Tokio op dit moment minimaal hoger is dan het gebruikelijke stralingsniveau.

Dit niveau leidt niet tot gezondheidsschade. Uitgangspunt is om blootstelling aan radioactieve straling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom geldt uit voorzorg het bovenstaande advies.

Buiten de directe omgeving van de kerncentrale is dus geen sprake van een noodsituatie met acute gezondheidsrisico's.

Ook zijn er nog mogelijkheden om Japan te verlaten of op eigen gelegenheid naar niet getroffen delen van Japan te reizen.

Tegen deze achtergrond is er op dit moment geen noodzaak dat de Nederlandse overheid actief een rol speelt om Nederlanders te helpen te vertrekken.

Ik wil tot slot graag benadrukken dat de uitdagingen waarvoor het Japanse volk en de Japanse autoriteiten staan, van ongekende omvang zijn.

De wijze waarop deze uitdaging wordt aangegaan en de inspanningen die geleverd worden zijn indrukwekkend. Zij verdienen respect, ondersteuning en navolging

U allen sterkte toegewenst. En nogmaals: neem voor vragen of informatie zonder aarzeling contact met ons op.

Flip de Heer

Ambassadeur

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl