ANP

De rechtbank in Lelystad heeft het bezwaar van drie natuurverenigingen tegen een vergunning voor het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen afgewezen.

Dat betekent dat Staatsbosbeheer met het afschieten kan beginnen, waarschijnlijk in de loop van volgende week. De exacte start is afhankelijk van diverse factoren, zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden en de weersomstandigheden.

Het schieten van ruim 1800 herten zal zo veel mogelijk op weekdagen plaatsvinden. Hoe de schutters te werk gaan, wordt bekendgemaakt zodra ze begonnen zijn.

Vogels

De drie natuurorganisaties zijn bang dat het lawaai van het schieten vogels verschrikt. Daardoor zou bijvoorbeeld de zeearend uit het gebied kunnen verdwijnen. De provincie bracht eerder naar voren dat de geweren van de boswachters een geluidsdemper hebben.

Marius Bouscholte van stichting Dierbaar Flevoland laat in een reactie weten dat het 'een zwarte dag is voor de natuur in Flevoland'. Ook de Faunabescherming reageert bij Omroep Flevoland teleurgesteld op het vonnis. Tegen dat vonnis is overigens geen hoger beroep mogelijk.

De afgelopen winter stierf bijna 60 procent van de edelherten in de Oostvaardersplassen door voedselgebrek. Dat leidde tot fel protest in de samenleving. In april adviseerde de commissie-Van Geel om het aantal grote grazers terug te brengen. De provincie nam dat advies over en besloot dat er 490 edelherten mochten overblijven.

Vorige maand wees de bestuursrechter in Lelystad het bezwaar van natuurorganisaties daartegen af. Toch mocht het afschieten nog niet beginnen, omdat eerst de bezwaarprocedure tegen het afgeven van de vergunning moest worden afgewacht.

STER reclame