BSIP / Hollandse Hoogte

Bloeddrukmedicijn valsartan weer vervuild en teruggeroepen

time icon

De Inspectie Gezondheidszorg roept uit voorzorg het medicijn valsartan terug, dat gebruikt wordt als bloeddrukverlager. In een van de grondstoffen van de merken Mylan en Teva is een verhoogde waarde van een kankerverwekkende stof aangetroffen.

Vorige zomer was er ook al een terugroepactie met het medicijn vanwege soortgelijke vervuiling. Het gaat om stoffen die behoren tot de nitrosaminen, een chemische verbinding die kan ontstaan bij de productie van valsartan.

Op Europees niveau zijn er richtlijnen voor opgesteld en de gemeten waarde zit daarboven. De inspectie benadrukt dat de kans dat iemand kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen "voor zover bekend bijzonder klein" is. Het RIVM vergeleek het risico eerder met het regelmatig eten van geroosterd vlees.

Nederlandse apotheken hebben gemiddeld zo'n dertig patiënten die het middel van Mylan en Teva gebruiken. In totaal treft de terugroepactie zo'n 60.000 mensen.

Opmaken of terugbrengen

Mensen die deze medicijnen gebruiken, kunnen hun bestaande voorraad opmaken, zegt de inspectie. Als ze daarna weer bij de apotheek komen, krijgen ze een ander soortgelijk middel mee. Net als afgelopen zomer gaan de apothekers verder; branchevereniging KNMP roept patiënten op om het vervuilde middel terug te brengen naar de apotheek.

De inspectie adviseert mensen om vooral niet zelf te stoppen met de medicijnen, maar met vragen naar de apotheek of huisarts te gaan. De terugroepactie van afgelopen zomer verliep soepel en gevreesde tekorten voor vervangende medicijnen bleven uit.

STER Reclame