Esther Ouwehand, waarnemend fractieleider Partij voor de Dieren ANP

De Partij voor de Dieren stemt tegen de hele Rijksbegroting voor 2019. De partij vindt dat het kabinet te weinig doet tegen de opwarming van de aarde. Het is voor zover bekend niet eerder gebeurd dat een Tweede Kamer-fractie alle plannen voor het komende jaar verwierp.

Bij aanvang van de stemmingen over de begrotingen van alle ministeries legde waarnemend fractieleider Ouwehand een stemverklaring af. Zij zei dat haar partij niet akkoord kan gaan met het "na-ons-de-zondvloedbeleid" van dit kabinet.

Volgens haar zijn de nu aangekondigde maatregelen bij lange na niet genoeg om onder de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven, die volgens het VN-Klimaatpanel IPCC niet overschreden mag worden om de planeet leefbaar te houden.

Ouwehand zei dat de regering afkoerst op "een aarde met koorts, zonder serieus werk te maken van het wegnemen van de oorzaken".

Ouwehand vervangt partijleider Thieme, die ziek is.

STER reclame