De flat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer, die vorig jaar in de prijzen viel bij de Dutch Design Awards ANP

De Bijlmer is jarig: vandaag is het 50 jaar geleden dat de eerste bewoners van de Bijlmer hun sleutel kregen. Al een jaar lang staat Amsterdam stil bij die gebeurtenis en vandaag is de afsluiting van het jubileumjaar.

In het Bijlmer Parktheater komen sprekers uit Zuidoost, zoals de buurt officieel heet, samen om terug te blikken op de halve eeuw. Ze kijken ook verder: op welke manier kan de buurt nog verder groeien?

Tanja Jadnanansing is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost. Volgens haar is er geen blauwdruk voor hoe het gebied het beste bestuurd kan worden. "Er zijn hier 170 nationaliteiten, met net zo veel wensen en ambities. Sommige inwoners zijn hier net naartoe verhuisd, anderen wonen hier al vanaf het eerste uur. "

Naast nationaliteit wordt de sociaaleconomische klasse in de buurt ook steeds diverser, vertelt ze. "Vroeger zei de middenklasse: in de Bijlmer ga ik niet wonen, maar door de enorme woningnood in Amsterdam is Zuidoost een reële optie geworden."

Hoogbouw heeft ruimte gemaakt voor lagere woningen ANP

In 50 jaar Bijlmer ziet Jandnanansing dat vooral de kunst- en cultuursector flink gegroeid is. "Zo hangt een expositie van Raquel van Haver, afkomstig uit Zuidoost, in het Stedelijk Museum. Ook de tulpenblaadjes op Amsterdam Centraal Station zijn gemaakt door een kunstenaar uit onze buurt. De Bijlmer wordt onderdeel van de gevestigde orde."

Trots op de buurt

Er is een goede vibe in het stadsdeel, merkt de bestuurder. "Ook door de inzet van jongeren. Ze zijn trots op de Bims, zoals ze de Bijlmer noemen. Natuurlijk is het niet een groot 'hiep hiep hoera-verhaal', dat zien zij ook. Maar ze eisen wel hun plek aan tafel op en denken mee over hun buurt."

Volgens Jadnanansing zijn veel jongeren op zoek naar rolmodellen, die een positief voorbeeld kunnen geven. "We investeren nu in vaardigheidstrainingen op vmbo's, om ze zelfvertrouwen te geven." Jadnanansing denkt dat er vooral in de ict-sector en in de duurzame energie veel kansen liggen. "Daarin kunnen we echt een voortrekkersrol vervullen."

Mensen moeten het gevoel hebben dat de buurt ook van hen is.

Tanja Jadnanansing

Zowel Jadnanansing als Hollander benadrukken dat betrokkenheid van de inwoners belangrijk is bij het ontwikkelen van de buurt. "De eerste stadsdeelvoorzitter Hannah Belliot zei: a sense of ownership leads to a sense of belonging." vertelt Jadnanansing. "Mensen moeten het gevoel hebben dat de plek ook van hen is."

Ondanks de ontwikkelingen, zijn er ook problemen, erkent ze. Zo kampt de Bijlmer met een relatief hoge werkloosheid. "Sommige mensen zijn niet aan het werk of hebben de juiste opleiding niet." Wel komen er steeds meer bedrijven naar de Bijlmer, vertelt ze. "We proberen die bedrijven, met openstaande vacatures, te koppelen aan inwoners die werk zoeken."

Imago

Ondanks de stappen die worden gezet heeft de Bijlmer nog een relatief negatief imago, erkent ze. "Dat verander je niet vanzelf. Maar steeds vaker zie je mensen uit Zuidoost op tv of in het nieuws. Ik denk dat je vooral de mensen die willen moet betrekken, dan volgt de rest vanzelf."

"Mensen die de Bijlmer niet kennen, denken aan het slechte imago van de buurt uit de jaren 80", denkt Hollander. "Maar het is aan het verbeteren; de mensen die hier komen, zien dat dat beeld al lang achterhaald is."

Eerder maakten we deze terugblik op het ontstaan van de Bijlmer:

Bijlmermeer: eerst droomwijk, toen verpaupering en nu weer opgeknapt

STER reclame