Hollandse Hoogte

Minister Hoekstra vindt dat de accountantsorganisaties in Nederland nog te weinig doen om de misstanden in de sector aan te pakken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het erop lijkt "dat de sector de complexiteit van het verbeterproces onderschat".

Hij wijst op rapporten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een verslag van de Monitoringscommissie Accountancy waaruit blijkt dat accountants onvoldoende voortgang boeken bij de "noodzakelijke verbeteringen bij de controles van jaarrekeningen van bedrijven".

Daarom komt er een commissie die gaat onderzoeken hoe die controles kunnen worden verbeterd.

Fraude

De sector ligt sinds 2014 onder een vergrootglas. Volgens de AFM vonden de accountants commerciële belangen vaak belangrijker. Ze controleerden jaarrekeningen van bedrijven vaak slecht, waardoor fraude niet aan het licht kwam.

Op aandringen van de AFM zijn accountants sindsdien bezig om hun werkwijze te verbeteren. Zo stelde de sector 53 maatregelen op om de problemen aan te pakken. Werknemers van accountantskantoren moesten worden bijgeschoold en de beloningen werden onder de loep genomen.

"Een goed functionerende accountancysector is van groot belang voor de maatschappij. Investeerders, beleggers en toezichthouders moeten ervan op aan kunnen dat het oordeel van een accountant deugdelijk is", schrijft Hoekstra.

Hij realiseert zich dat het tijd kost om veranderingen door te voeren, maar vindt dat "fundamenteler ingrijpen" nodig is.

STER reclame