EPA

Het Nederlandse Rode Kruis roept mensen op om de petitie tegen onnodige sterfte en lijden in Jemen te tekenen. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 8700 mensen de petitie ondertekend, maar dat is niet genoeg om met succes invloed uit te oefenen op de dreigende hongersnood.

"We willen sowieso boven de 10.000 komen, maar het liefst toch wel tot de 30.000", zei woordvoerder Iris van Deinse in het NOS Radio 1 Journaal. Het Rode Kruis denkt dat er een verband is tussen het aantal ondertekeningen en de beperkte aandacht voor het conflict. "Het voelt voor mensen toch wat ver weg, maar het is echt heel schrijnend. Ik denk dat het mensen wel raakt als ze de beelden zien."

In Jemen ziet de dagelijkse realiteit er namelijk zo uit:

'Voor heel Jemen dreigt een hongersnood'

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog. Die heeft volgens de Verenigde Naties aan zeker 10.000 mensen het leven gekost, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Door het conflict dreigt ook een hongersnood van ongekende omvang. De VN zegt dat op korte termijn 14 miljoen mensen in Jemen afhankelijk zijn van voedselhulp om te overleven. Dat is de helft van de bevolking.

Hoogst ongebruikelijk

Volgens het Rode Kruis is het hoogst ongebruikelijk voor de organisatie om een petitie te beginnen, maar was het tijdelijke lidmaatschap van Nederland van de VN-Veiligheidsraad een aanleiding om het toch te doen. "Het is belangrijk om te laten zien dat we erachter staan, vooral om dat Nederland nog een paar maanden in de Veiligheidsraad zit. Daardoor kan nog druk worden uitgeoefend."

Minister Blok zei vorige week dat de Nederlandse invloed op besluiten over Jemen gering is, maar volgens het Rode Kruis moet dat het kabinet niet tegenhouden. "Ieder signaal helpt. Wat wij nu in de hulpverlening zien, is dat wij het als humanitaire organisaties niet meer alleen kunnen oplossen. Een politieke oplossing is de enige oplossing op dit moment. Dat is het belangrijkste nu een hongersnood dreigt."

De hulporganisatie roept de politiek op zich hard te blijven maken voor verbetering van de situatie in Jemen en tegen wapenleveranties aan de strijdende partijen. De steunbetuigingen die het Rode Kruis krijgt, worden overgebracht aan minister Blok van Buitenlandse Zaken.

STER reclame