Bewoners van het dorp zijn bang dat ze moeten klimmen Omrop Fryslân

De rechter vindt dat de aanleg van een nieuwe brug in het Friese Dronryp gewoon kan doorgaan. In tegenstelling tot veel omwonenden is hij niet bang dat de op- en afrit te steil is voor voetgangers en fietsers.

In het kort geding dat de omwonenden hadden aangespannen, geeft hij toe dat het even doortrappen is maar hij noemt de hellingspercentages 'aanvaardbaar comfortabel'.

Dronryp, een dorp tussen Leeuwarden en Harlingen, is verdeeld over de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal. De hellingshoeken en de hoogte van de nieuwe brug zijn het probleem. Dorpsbelang Dronryp vreest dat de brug een onneembare hobbel wordt voor fietsers. Kinderen, ouderen en ook mensen in een rolstoel zouden de brug 'amper' over kunnen komen.

Windscherm in de vorm van bomen

In september was er overleg tussen de werkgroep en gedeputeerde Poepjes. Zij beloofde paarse fietsstroken aan te brengen op het wegdek, zodat automobilisten meer rekening zullen houden met klimmende fietsers.

Ook komt er op nieuwe brug aan één kant een windscherm, mogelijk in de vorm van een rij bomen. Verder wilde Poepjes geen concessies doen. Een lagere brug of minder steile hellingspercentages zouden tot hinder voor de scheepvaart leiden.

Laatste strohalm

Omwonenden hadden er geen vertrouwen meer in. Gisteren diende het kort geding tegen de provincie waarin de werkgroep stillegging van de bouw eiste. "We hebben als dorpsbelang de weg naar de rechter nog nooit hoeven kiezen. Maar in dit geval vonden we dat de gesprekken met de provincie onvoldoende waren", zegt Klaas Koopmans van Dorpsbelang Dronryp.

Bij Omrop Fryslan reageert hij teleurgesteld op de negatieve beslissing van de rechter. "Dit was voor ons de laatste strohalm. Dan is het erg teleurstellend dat de rechter zegt dat we op sommige punten gelijk hebben, maar dat de vergunning niet kan worden geschorst".

Dorpsbelang Dronryp wil nu bij de gemeente pleiten voor de aanleg van aparte fietspaden op de brug zodat fietsers in eigen tempo omhoog en omlaag kunnen klimmen.

Over de noodzaak van een nieuwe brug is iedereen het eens. De oude brug is ruim 75 jaar oud en in slechte staat: voertuigen zwaarder dan 30.000 kilo mogen er al bijna vijf jaar niet meer overheen en boven windkracht 6 mag de brug zelfs niet worden bediend.

STER reclame