Schietende agent altijd voor rechtbank Midden-Nederland

Aangepast
ANP

Als een agent voor de rechter moet komen vanwege het gebruik van ongeoorloofd geweld, dient die zaak in de toekomst altijd voor de rechtbank Midden-Nederland. Dat voorstel heeft minister Grapperhaus naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dat dit soort zaken voortaan door één rechtbank zou worden behandeld, was al afgesproken in het regeerakkoord. De keuze is nu dus gevallen op Midden-Nederland. Volgens Grapperhaus vragen deze zaken om specifieke deskundigheid.

De minister benadrukt dat de beslissing om in een concreet geval geweld te gebruiken bijna altijd in een complexe situatie wordt genomen, waarin de agent weinig tijd heeft. "Het is dan van groot belang dat het optreden van politiemensen achteraf wordt getoetst door een rechter die niet alleen gedegen kennis heeft van de regels en omstandigheden, maar ook ruime ervaring heeft in het toetsen ervan", zegt Grapperhaus. Hij ziet in concentratie bij één rechtbank een grote meerwaarde.

De minister heeft de wijziging verwerkt in een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door de politie, dat al eerder bij de Kamer ingediend was.

STER Reclame