anp

Kleinschalige woonvormen voor ouderen trekken een te zware wissel op huisartsen. Daarvoor waarschuwt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) in de Volkskrant.

Steeds meer welgestelde ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, gaan naar zorghuizen met maximaal twintig bewoners. Volgens de huisartsen zijn dit verkapte verpleeghuizen, die onder het gezag horen te staan van een specialist ouderengeneeskunde. Maar omdat de overheid de bewoners ziet als thuiswonende ouderen, blijft de huisarts de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke.

Dat leidt er in de praktijk toe dat de kleinschalige woonzorghuizen intern hun zorg niet op orde hebben, te veel leunen op de huisarts en minder gebruikmaken van de specialisten, stelt de LHV in de Volkskrant. Probleem daarvan is volgens de huisartsenvereniging dat patiënten complexere zorg nodig hebben dan zij kunnen en willen bieden.

Als voorbeeld wordt genoemd dat huisartsen medicatie moeten bepalen voor dementerenden met gedragsproblemen. Ook de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso zegt in de krant dat deze zorg niet op het bordje van de huisarts hoort te komen.

Omstreden leidraad

Om de huisartsen te ontlasten, komt de LHV met een nieuwe leidraad voor zijn leden. Daarin staat onder meer dat huisartsen zorg mogen weigeren als de woonzorginstelling niet 24 uur per dag een specialist ouderen geneeskunde beschikbaar heeft.

Een omstreden advies. Huisartsen mogen niet zomaar zorg weigeren, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegen de krant.

STER reclame