ANP

Het kabinet wil het voor werkgevers makkelijker maken om iemand te ontslaan, maar volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betekent dat niet dat werknemers vogelvrij worden.

Dat zei Koolmees bij de presentatie van zijn hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt, die afgelopen vrijdag zijn besproken in de ministerraad. Die zijn vastgelegd in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het verschil tussen vast en flexibel werk moet kleiner worden.

Er is meteen veel kritiek, bijvoorbeeld van de Raad van State, die advies uitbracht over de wet. De Raad betwijfelt of de plannen van Koolmees wel effectief zullen zijn en dringt aan op wijzigingen.

De Raad van State vreest dat maatregelen uit de wet zullen leiden tot een waterbed-effect. "De verlichting die een maatregel kan geven, leidt makkelijk tot nieuwe knelpunten elders op de arbeidsmarkt." De grote verschillen tussen verschillende groepen werknemers blijven waarschijnlijk gewoon bestaan, is de verwachting.

Mensen met een slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt worden volgens de Raad van State nog steeds te weinig beschermd en dat betekent dat ze waarschijnlijk toch genoegen moeten nemen met een arbeidsovereenkomst die voor de werkgever het goedkoopst is.

Ook de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer kraken de plannen van Koolmees. Volgens PvdA en SP maakt de wet werknemers alleen maar onzekerder.

Mijlpaal

Koolmees noemt zijn plannen een grondige opknapbeurt en een mijlpaal in de geschiedenis van de arbeidsmarkt. Flexwerk en tijdelijke contracten moeten minder aantrekkelijk worden, omdat werkgevers hogere WW-premies moeten gaan betalen voor zulke werknemers.

Na vijf jaar wordt de nieuwe wet geëvalueerd, maar Koolmees wil zich niet vastleggen op een percentage waarmee het aantal flexbanen tegen die tijd moet zijn afgenomen. De arbeidsmarkt is volgens hem zo in beweging, dat zoiets nauwelijks te bepalen is.

Optelsom

Een van de onderdelen van de wet is dat een werkgever niet meer hoeft aan te tonen dat er één duidelijke reden voor ontslag is. Een 'optelsom' van kleine redenen kan ook genoeg zijn om iemand te ontslaan.

Als werknemers daar zenuwachtig van worden omdat ze vinden dat hun vaste contract minder waard wordt, is die angst volgens Koolmees onterecht. Hij wees erop dat de rechter het ontslag nog steeds kan toetsen. Verder wordt de ontslagvergoeding verhoogd.

Toekomst

Robotisering en werken via digitale platforms als Uber lijken de toekomst te hebben. Daarom laat Koolmees een commissie onder leiding van Hans Borstlap, voormalig lid van de Raad van State, een onderzoek doen naar de fundamentele veranderingen die de arbeidsmarkt te wachten staan.

De commissie krijgt een jaar de tijd en zal in november 2019 met een eindrapport komen.

STER reclame