Minister Slob praat met basisschoolleerlingen in de Tweede Kame ANP

Minister Slob wil voorlopig niet op zoek naar een extra loonsverhoging voor de basisschoolleraren. Regeringspartijen D66 en CDA willen dat de minister onderzoekt of het mogelijk is om het salarisverschil met leerkrachten in het voortgezet onderwijs te verkleinen. Dat zou volgens de partijen kunnen door te schuiven met geld dat nu aan andere zaken wordt besteed.

D66 en CDA zeggen dat het geld, zo'n 260 miljoen euro, bedoeld is voor "uitdagend onderwijs" en "doorgaande ontwikkelingslijnen", maar dat het niet goed wordt uitgegeven en op een bankrekening terecht is gekomen.

Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, is het daar niet mee eens. "Ik vind dat het te snel gaat. We moeten niet de oven opendoen, als de cake nog gebakken wordt." Over het geld zijn ook afspraken gemaakt die tot 2020 vaststaan. "We zien het tegen die tijd wel." D66 en het CDA hebben meer haast. Ze willen dat er nu een onderzoek komt om te kijken of het in 2020 anders kan.

Verwachtingen

Slob vindt dat de twee coalitiepartijen moeten oppassen met het wekken van verwachtingen. Coalitiepartijen VVD en de ChristenUnie zijn huiverig om een deel van het onderwijsgeld naar de salarisverhoging te schuiven, omdat er misschien personeel ontslagen moet worden. De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA vinden dat D66 en CDA basisschoolleraren op het verkeerde been hebben gezet met hun plan. "Ik zou me als leraar bekocht voelen", zei SP-Kamerlid Kwint.

D66-Kamerlid Van Meenen weerspreekt de kritiek en denkt dat leraren wel begrijpen dat de twee partijen op zoek zijn naar financiële dekking voor hun plan. De initiatiefnemers zijn ook niet bang voor ontslagen, omdat er ook extra geld is om de werkdruk aan te pakken. Het gaat hem vooral om de besteding van die pot van 260 miljoen euro, de prestatiebox genoemd. "Het is super vaag en er blijft geld liggen. Dat moet naar de leraren." Hij hoopt op de steun van de oppositie, maar dat zal volgende week pas duidelijk worden.

Minister Slob stelt een nieuw onderzoek in naar de manier waarop het primair en voortgezet onderwijs omgaan met hun geld. Het onderzoek gaat naar de "toereikendheid en de doelmatigheid van het budget", zei de minister.

STER reclame