Europa moet zich afvragen of het in de nabije toekomst zonder kernenergie kan. Dat heeft de eurocommissaris voor Energiezaken, Günter Oettinger, gezegd voor de Duitse televisiezender ARD.

Voor vandaag heeft hij een bijeenkomst belegd van de Europese ministers van Energie, deskundigen, toezichthouders en bestuurders in de energiesector. Volgens Oettinger moeten ze onder meer bekijken of alle Europese kerncentrales een veiligheidstest moeten ondergaan.

De gevaren van de schadelijke straling in Japan zijn voor Europa volgens deskundigen klein. In het ergste geval kan er een lichte verhoging van concentraties radioactieve stoffen optreden, maar dat levert naar verwachting geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Eigen beleid

NOS-correspondent Chris Ostendorf in Brussel benadrukt dat de Europese Commissie niets te zeggen heeft over het energiebeleid van de EU-lidstaten. "De Europese ministers gaan er niet gezamenlijk over, ieder land in Europa beslist zelf over hoe de energievoorziening op peil wordt gehouden." Wat er vanmiddag in Brussel gebeurt, is meer het "uitwisselen van gegevens".

"Iedereen krabt zich wel achter de oren, want Europa was juist heel erg enthousiast geworden de laatste tijd over kernenergie. Dat heeft allemaal te maken met Europees beleid om minder CO2 uit te stoten." Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales komt geen CO2 vrij, in tegenstelling tot bij gas- of kolencentrales.

STER reclame