NOS Nieuws

Aantal universitaire studenten groeit met 5 procent

Het aantal studenten dat is ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit is dit collegejaar gestegen met 5 procent. Dat betekent dat bijna 290.000 mensen op dit moment studeren aan een Nederlandse universiteit, meldt de koepelvereniging VSNU.

Het gaat om voorlopige cijfers. Begin volgend jaar zijn de definitieve aantallen bekend. Ramingen van het ministerie van OCW gingen nog uit van een stijging van 2 procent.

De groei is deels te verklaren door de grotere instroom vanuit het vwo en het hbo. Ook stijgt het aantal internationale studenten. Zij maken ongeveer 19 procent van alle studenten uit.

Investeringen

VSNU-voorzitter Duisenberg zegt dat het goed is om te zien dat de universiteiten opnieuw meer studenten aantrekken. "De krappe arbeidsmarkt roept om steeds meer hoogopgeleide professionals."

Maar Duisenberg maakt zich ook zorgen. Omdat de overheid bij het bepalen van het budget uitging van een groei van maar 2 procent, zullen volgens hem grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. "De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven. Dit kan alleen door fors te investeren."

Bioscoop of tent

Zorgen zijn er ook bij studenten. "Een stijging van het aantal studenten is niet per se slecht nieuws, maar als je dat als universiteit of hogeschool niet aankunt is het vervelend nieuws", zegt voorzitter Van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Als studenten tijdens een hoorcollege op de trap moeten zitten, of moeten verhuizen naar een bioscoopzaal of tent is het lastig aantekeningen maken. Dan gaat de kwaliteit van het onderwijs heel makkelijk achteruit."

Het verschil van 3 procentpunt tussen de raming van de studentengroei en de uiteindelijke aantallen zal volgens Van den Brink gevolgen hebben voor de begroting van universiteiten en hoge scholen. "Daardoor kan de kwaliteit minder makkelijk gehandhaafd worden. Als je meer studenten krijgt op één docent wordt het heel lastig om goede begeleiding te kunnen bieden."

Universiteiten en hogescholen zijn volgens het ISO ook niet ingericht op het opvangen van het groeiende aantal buitenlandse studenten. "We blijven dan ook steeds roepen dat de bezuinigingen moeten worden teruggedraaid en dat er extra moet worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. De rijksbijdrage per student neemt door de jaren heen steeds verder af en wij moeten omgaan met de effecten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl