ANP

Om ook na het dichtdraaien van de gaskraan in 2030 energieprovincie te blijven, krijgt Groningen samen met de provincies Friesland en Drenthe een rijkssubsidie van 2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor een opleidingstraject waarin mbo, bedrijfsleven en gemeenten samenwerken.

Met het geld zetten de partijen in op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de energietransitie: de overgang van fossiele naar duurzame energie, zoals vastgelegd in een conceptversie van het Klimaatakkoord.

Techniekstudenten

Betrokken partijen zijn bezorgd dat die transitie wordt bedreigd door een gebrek aan (gekwalificeerd) personeel. Hierdoor wordt het moeilijker om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Groningen is een bijzonder geval: de provincie had zo'n 20.000 directe en indirecte banen te danken aan de gaswinning. Door het dichtdraaien van de gaskraan verdwijnen deze banen.

Ook hebben de drie noordelijke provincies al jaren last van een krimpende en vergrijzende bevolking. Het opleidingsproject moet bijvoorbeeld jonge techniekstudenten naar Groningen te halen.

Scholen en 45 bedrijven uit Drenthe, Groningen en Friesland gaan de komende vier jaar 2400 studenten de nieuwste kennis over duurzame energie bijbrengen. Ook worden duizend werknemers van technische bedrijven en driehonderd docenten bijgespijkerd. Hiervoor worden bestaande vakken meer toegespitst op duurzame energie, en worden er nieuwe vakken ontwikkeld.

STER reclame