Nationale ombudsman Van Zutphen en Kinderombudsvrouw Kalverboer op bezoek in het aardbevingsgebied RTV Noord

Extra deskundigen voor schadeafhandeling Groningen

tijd van publicatie

In een poging om een eind te maken aan het 'stuwmeer van schademeldingen' in het aardbevingsgebied worden zestig extra deskundigen ingezet. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bekendgemaakt. De experts gaan huizen en bedrijfspanden bezoeken om te zien hoe groot de schade door aardbevingen is.

In Groningen bestaat al geruime tijd onvrede over de langzame afhandeling van de vele schademeldingen. In maart 2018 leidde dat tot de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, die alle meldingen onafhankelijk en snel zou gaan nalopen - er was toen sprake van 13.472 schademeldingen.

Maar het schiet niet op. Sterker nog: sinds de start van de commissie tot nu toe zijn er ruim 4800 nieuwe schademeldingen gedaan. Het aantal meldingen dat is afgehandeld blijft steken op 1139.

Geen zware beving

"Wij vinden ook dat het niet snel genoeg gaat", aldus een woordvoerder van de commissie bij RTV Noord. "Het totale aantal meldingen neemt toe en dan is er niet eens een zware beving geweest."

Vandaar dat nu op korte termijn zestig extra deskundigen worden geworven. Het kunnen er zelfs nog meer worden. In ieder geval zijn zijn er dan elke week 120 mensen onderweg om alle meldingen na te lopen. "Die deskundigen hebben we echt nodig", stelt de woordvoerder. "Zij zijn nodig om meer schadeopnames te kunnen doen en dus meer besluiten te kunnen nemen. Zonder hen krijgen we de trend niet gekeerd."

De verhalen worden erger

Nationale ombudsman Van Zutphen en Kinderombudsvrouw Kalverboer brachten vandaag een bezoek aan Appingedam en spraken daar met mensen die schade opliepen door de gaswinning. Voor Van Zutphen was het de vierde keer in korte tijd dat hij Appingedam bezocht.

"De verhalen worden erger", zei hij na afloop. De ombudsman werd naar eigen zeggen "een beetje emotioneel". "Mensen zijn murw, het duurt allemaal veel te lang en ze zitten in onzekerheid over hun huis. Mensen hebben geen uitzicht. Geen perspectief." Hij vindt dat beleidsbepalers snel actie moeten ondernemen: "Hou op met die gekkigheid en ga voor de mensen aan de slag!"

Samen met de Kinderombudsvrouw riep Van Zutphen de gedupeerden in het aardbevingsgebied op om tekeningen te maken over hun ervaringen. De tekeningen worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Kalverboer zegt dat de kinderen ook graag met de minister in gesprek willen. "Ik ga mij daar hard voor maken."

Dit is een artikel van

STER Reclame