ANP

Er hebben zich nog nooit zo veel mensen in Nederland gevestigd als vorig jaar: 235.000. Maar er zijn ook nog nooit zo veel mensen vertrokken: 154.000. Sinds het begin van de officiële migratiestatistieken in 1865 waren beide stromen nog nooit zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de cijfers is nog een record te destilleren; het migratiesaldo was met 81.000 nooit eerder zo hoog. Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat zich hier vestigt en het aantal dat ons land verlaat.

EU en niet-westers

De instroom van immigranten bestond in 2017 voor bijna de helft uit personen uit andere EU-lidstaten. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 met tien Midden- en Oost-Europese landen is de immigratie vanuit de EU sterk toegenomen.

Het aantal immigranten uit niet-westerse landen steeg ook flink. Het ging vooral om asielzoekers en nareizigers, mensen die naar Nederland komen om met familie herenigd te worden. Maar ook arbeids- en studiemigratie uit niet-westerse landen nam toe.

Overigens worden niet alle asielzoekers immigranten. Van immigratie is pas sprake als een asielzoeker in een gemeente staat ingeschreven en dat mag pas als er een verblijfsvergunning is verstrekt.

Emigratie

De toegenomen emigratie betrof vooral mensen die eerder vanuit het buitenland naar Nederland waren gekomen. Sinds 2012 was 70 procent van de mensen die als emigrant vertrok, binnengekomen als immigrant.

STER reclame