HH | Robin Utrecht

In september zijn er bij de Belastingdienst 240 nieuwe medewerkers aan het werk gegaan. Daarmee zijn waarschijnlijk voor het eerst in maanden meer mensen bij de dienst begonnen dan er zijn weggegaan, schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. Maar de nieuwe aanwas is niet genoeg, de achterstand in de werving blijft.

De fiscus kampt met een enorm tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat is sinds 2015, toen er een aantrekkelijke vertrekregeling van kracht werd. Als gevolg daarvan verlieten veel te veel medewerkers de dienst. Vooral de mensen die de de Belastingdienst wilde houden, maakten er gebruik van.

Trend lijkt doorbroken

Om het tij te keren werd een wervingscampagne op touw gezet. Volgens Snel zijn de eerste resultaten daar nu van te zien. "De uitstroom van medewerkers was de afgelopen maanden groter dan de instroom van nieuwe medewerkers. Deze trend lijkt in september doorbroken. Dat maakt mij voorzichtig hoopvol voor het vervolg."

Vorige maand is er gekozen voor een nieuwe aanpak, waarbij bijvoorbeeld sollicitanten in één dag het hele selectieproces doorlopen. Voor bepaalde functies wordt doorlopend geworven, en dat leidt tot een permanente aanvoer van sollicitanten. Bij het eigen wervings- en selectiebureau van de Belastingdienst werken inmiddels twee keer zo veel mensen.

Volgens Snel hebben in september nog eens 350 mensen een contract getekend, die de komende maanden aan de slag zullen gaan. Maar ook dat zijn er nog lang niet genoeg.

Achterstand blijft

Alleen al in 2018 zijn er meer dan duizend fiscalisten, ict'ers, accountants en data-analisten nodig. De achterstand in de werving voor dit jaar kan niet meer worden ingehaald, zegt Snel.

Om de inning van belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar te laten komen, zal de fiscus gebruik maken van extern personeel of uitzendkrachten.

STER reclame