ANP

Vorig jaar kwart meer zeevis naar Nederlandse havens

tijd van publicatie

In 2017 hebben vissers vanaf zee bijna 25 procent meer vis naar Nederlandse havens gebracht dan het jaar ervoor, in totaal zo'n 491 miljoen kilo. Het CBS, dat met deze cijfers komt, heeft ook gekeken naar de vangst in de eerste negen maanden van dit jaar: toen was de hoeveelheid aangelande vis ongeveer hetzelfde als in 2017.

Tussen 2005 en 2015 nam de hoeveelheid aan land gebrachte vis voortdurend af, maar in 2015 stopte die trend en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van een jaar eerder. Zo hoog als in 2015 werden de opbrengsten niet meer, maar ze bleven wel hoger dan in 2014. Er is vooral meer haring, makreel, blauwe wijting en sardines gevangen.

De hoeveelheid vis die gevangen kan worden wordt voor een belangrijk deel bepaald door in Europees verband per soort vastgestelde quota.

Trawlers en kotters

De meeste vis, zo'n 80 procent wordt aan land gebracht door trawlers, die vissen op scholen in diepere wateren en waar de vis aan boord diepgevroren wordt. Verder wordt er gevist met kotters, die zich richten op bodemvisserij van de kustwateren, met behulp van technieken als pulsvisserij.

De meest gevangen vis vanaf kotters is schol. De variatie in de opbrengst daarvan verklaart een deel van de toename en daling van de gevangen hoeveelheden.

Dit jaar werd er de eerste drie kwartalen minder sardines, makreel en horsmakreel gevangen, maar de hoeveelheid garnalen verdubbelde. Ook kwam er meer blauwe wijting aan land.

STER reclame