Archeologen hebben bij Leidsche Rijn de resten van een Romeinse brug ontdekt van bijna tweeduizend jaar oud. Volgens archeoloog Herre Wynia is het opmerkelijk dat de opgravingen in het nieuwste stadsdeel van Utrecht begonnen, en nu ook vrijwel eindigen, met de vondst van een brug.

De restanten van de zogenoemde paaljukbrug zijn gisteren opgegraven. De brug is volgens historici aangelegd om de 'limes', de Romeinse grensweg op de zuidoever van de Rijn, over een zijriviertje te leiden. De constructie werd gedragen door 16 eikenhouten pijlers. De brug is precies 18 Romeinse voeten, oftewel 5.20 meter, breed.

Alle palen zijn in de grond bewaard gebleven. Ook de twee brughoofden, waar de weg weer op land kwam, zijn teruggevonden. De Romeinen gebruikten basaltbrokken uit de omgeving van de Duitse stad Bonn om ze te beschermen tegen erosie. De archeologen denken dat de brug is gebouwd in het jaar 100 of 125 na Christus, toen de Romeinen meerdere bouwprojecten langs de noordgrens uitvoerden.

Het is niet voor het eerst dat in Leidsche Rijn een paaljukbrug is gevonden. Twintig jaar geleden werd bij de aanleg van de wijk Velthuizen, een paar kilometer westelijker, een even brede brug gevonden. Onderzoek wees uit dat die dateerde uit het jaar 125, schrijft RTV Utrecht.

De Romeinen bewaakten de noordgrens van hun Rijk sinds 40 na Christus met een reeks forten die door een weg waren verbonden. Een maand geleden vonden de archeologen nog een stuk van die weg, vlakbij de brug die deze week werd ontdekt.

STER reclame