Inspectie van vlees in een slachthuis in Leeuwarden ANP

De privatisering van de controle op hygiëne en dierziekten in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat vindt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Van Vollenhoven reageert op een onderzoek door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico naar de positie van keurders, dierenartsen en werknemers in slachthuizen, dat in weekblad De Groene Amsterdammer is gepubliceerd.

De journalisten van Investico hebben gesproken met de keurders zelf. "We zijn niet meer onafhankelijk", vertelde een keurder. "We zouden er voor het publieke belang moeten staan. Het liefst zouden we weer een overheidsorgaan worden, door weer samen te gaan met de NVWA bijvoorbeeld. Nu gaat het alleen maar om winst maken."

Hier keurt de slager eigenlijk zijn eigen vlees.

Pieter van Vollenhoven

Tot 2006 waren de keurders in dienst van de voorloper van de NVWA. Maar om geld te besparen kwamen ze in dienst van de geprivatiseerde Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). Dat was op aandringen van de sector zelf, die moet opdraaien voor de kosten van het toezicht.

"Hier keurt de slager eigenlijk zijn eigen vlees", zegt Van Vollenhoven tegen de NOS. Hij vindt dat het toezicht moet worden gedaan door een onafhankelijke instantie en niet door een geprivatiseerde dienst. "Wat de keurders nu ook zelf zeggen", vervolgt Van Vollenhoven, "dat ze een geheimhoudingsplicht hebben en zich niet onafhankelijk voelen". Dus ze kunnen de dierenartsen, de finale toezichthouders in de slachthuizen, niet van alle informatie voorzien. Daardoor heeft de NVWA ook geen zicht op alles wat er in zo'n slachthuis gebeurt."

Werktempo

De keurders zijn verantwoordelijk voor de eerste controles aan de slachtlijn, maar vinden dat ze hun werk niet goed kunnen doen door een veel te hoog werktempo, te weinig bevoegdheden en een gebrekkige samenwerking met de dierenartsen van de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Alleen de dierenartsen van de NVWA hebben de bevoegdheid om in te grijpen in het slachtproces.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft ook kritiek op de huidige structuur van toezicht. "Als het werkt, dan werkt het", zegt De Groot in het NOS Radio 1 Journaal over de geprivatiseerde keurders. "Maar het werkt kennelijk niet, dus moet je iets anders gaan doen."

Zuivere scheiding

De Groot denkt niet net als Van Vollenhoven dat de keurders weer in dienst moeten komen van de NVWA. Het Kamerlid is voorstander van een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.

"Waarbij de bestuurders ook worden benoemd door de minister, dus dan krijg je een zuivere scheiding van wie wat doet in die keuring. Uiteindelijk gaat het over dierenwelzijn en voedselveiligheid en het huidige model werkt gewoon niet goed genoeg, dus dan moet je wat anders gaan verzinnen."

STER reclame