Asielzoekers arriveren bij het nieuw geopende azc in Zeist ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat onderzoeken of er ten onrechte verblijfsvergunningen zijn toegekend door een medewerker van de dienst, meldt nrc.next. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de omgang met klokkenluiders binnen de IND, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De IND-medewerker zou mensen tegen betaling hebben geholpen bij hun asielprocedure. De medewerker had toegang tot het computersysteem van de IND en werkte op hetzelfde moment voor een klein bemiddelingsbureau. Er wordt onderzocht of de organisatie van de IND in staat is om dit soort schendingen van integriteit te voorkomen en op te lossen.

Een tweede integriteitsonderzoek kijkt hoe meldingen van klokkenluiders worden afgehandeld. De medewerker, die de bovenstaande zaak heeft aangekaart, kreeg problemen door zijn melding. Hij ontvangt nu rechtsbescherming, omdat hij formeel tot klokkenluider is benoemd. De IND gaat na of klokkenluiders juist behandeld worden en hoe er beter omgegaan kan worden met dit soort meldingen.

STER reclame