ANP

Milieuorganisaties als Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zijn laaiend dat de industrie voorlopig geen CO2-belasting krijgt opgelegd. Het kabinet wil dat pas doen als bedrijven de komende jaren geen voortgang boeken met het verminderen van de CO2-uitstoot.

"Onbegrijpelijk dit", zegt Joris Thijssen namens de milieuorganisaties. "De meest effectieve maatregel om milieuwinst te boeken is het principe dat de vervuiler betaalt. En dat blijft hier achterwege. Wij willen heel snel met de minister om tafel."

De milieuorganisaties reageren op een brief van het kabinet over het Klimaatakkoord dat op de onderhandelingstafel ligt van allerlei organisaties. In de brief doet het kabinet geen concrete voorstellen, maar geeft het wel de richting aan die het op moet.

De ideeën van het kabinet komen er vooral op neer dat burgers geprikkeld moeten worden om milieuvriendelijke maatregelen te nemen, maar dat hun dat onder de streep geen geld mag kosten. Zo wil het kabinet bijvoorbeeld geen rekeningrijden, maar op een of andere manier wel elektrisch rijden aantrekkelijk maken.

De industrie, verreweg de grootste vervuiler, moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 14,3 megaton is teruggebracht. Als de bedrijven de komende jaren daarin geen vooruitgang boeken, moeten ze alsnog een CO2-heffing gaan betalen. Dat geld kan dan gebruikt worden als subsidie voor bedrijven die wél aantoonbaar verduurzamen.

Stok

De industrie is niet blij met een CO2-heffing als stok achter de deur. "De energietransitie is meer gebaat bij een steun in de rug dan een fiscale draai om de oren", reageert de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een CO2-heffing. Volgens VNO-NCW ligt er nu een kans om Nederland koploper te maken in de energietransitie, maar dat kan het bedrijfsleven niet alleen opbrengen. Laat staan dat er een strafheffing zou volgen bij onvoldoende voortgang op weg naar 2030, zeggen de werkgevers.

STER reclame