NOS Nieuws

337 melkveebedrijven onterecht geblokkeerd, 75 nu echt verdacht van kalverfraude

Van de ruim 2200 melkveehouders die waren geblokkeerd wegens mogelijke fraude met hun kalveren, worden er 75 nu inderdaad verdacht van fraude en was bij 337 zelfs geen sprake van een onregelmatigheid in hun administratie. Zij kunnen een schadeclaim indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), schrijft minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder dit jaar blokkeerde Schouten meer dan 2200 melkveehouders, omdat zij vermoedde dat hun administratie niet klopte. Veel boeren zouden kalveren van koeien die voor het eerst gekalfd hadden, toeschrijven aan koeien die al eerder kalfjes hadden gekregen. Op papier hielden die boeren daardoor meer koeien over zonder kalveren.

Dat is voordelig voor de boer, want koeien zonder kalfjes tellen maar voor de helft mee in de regels voor fosfaatreductie. Frauderende boeren konden daardoor meer melkkoeien houden dan wettelijk is toegestaan.

Bij 75 melkveehouders is die verdenking overeind gebleven. Het ministerie van Landbouw heeft hun dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het OM moet beoordelen of het tot strafrechtelijke vervolging overgaat.

Boete

Minister Schouten greep destijds hard in en blokkeerde alle melkveehouderijen die "onregelmatigheden" vertoonden in hun administratie. Achteraf zei ze wel dat het haar speet dat ze direct het woord "fraude" in de mond had genomen, omdat ze nog niet direct kon weten of er echt sprake was van fraude of van "een domme administratiefout".

Bij de meeste boeren bleken de onregelmatigheden inderdaad het gevolg van fouten, niet van fraude. Aan ruim 1400 boeren is in totaal voor 2,7 miljoen euro aan boetes uitgedeeld omdat hun administratie niet op orde was.

Wennen

Bij 337 bedrijven was niet eens sprake van een onregelmatigheid, zegt Schouten nu. "De feitelijke situatie bleek iets anders te zijn dan hetgeen de NVWA uit de aanvankelijke beschikbare gegevens geconstateerd heeft." De minister erkent dat haar aanvankelijke constatering dat bij alle geblokkeerde bedrijven sprake was van een onregelmatigheid "niet juist" is geweest.

Als voorbeeld noemt Schouten een veehouder die een drachtige vaars alvast liet meelopen in het melkproces om daaraan te wennen. De vaars werd niet gemolken, maar was wel opgenomen op de melklijst. De boer in kwestie kon aantonen dat het dier nog helemaal niet werd gemolken. Zijn registratie was dus gewoon in orde.

Schadeclaim

De 337 onterecht geblokkeerde bedrijven krijgen een brief van de minister. Ze kunnen een schadeclaim indienen bij de NVWA. Als inderdaad sprake is van aantoonbare schade door de blokkade, krijgen de boeren de schade vergoed.

Volgens minister Schouten zijn de ingrepen afgelopen jaar "stevig" geweest. "Ik constateer dat de afwijkingen die in 2017 te zien waren, zich in 2018 niet herhaald hebben. Dat maakt dat we het onderzoek nu afronden en deze periode kunnen afsluiten." De minister kijkt nu samen met de sector hoe ze de betrouwbaarheid van het registratiesysteem verder kan verbeteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl