NOS Nieuws

Halsema neemt initiatief in impasse Amsterdamse brandweer

  • Babette olde Hanhof

  • Babette olde Hanhof

Burgemeester Halsema gaat op 16 oktober met de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer en de korpsleiding in gesprek over de inzet van vrijwilligers op beroepskazernes en andere conflictpunten. De OR is fel gekant tegen de inzet van vrijwilligers en was naar de rechter gestapt. Vandaag zou de rechtbank in Amsterdam zich hierover buigen, maar de zaak is na de tussenkomst van de burgemeester aangehouden.

Eerder was de korpsleiding al naar de rechter gestapt omdat de OR niet wilde instemmen met de rust- en arbeidstijden op de nieuwe proeftuinkazerne, die op 1 januari 2019 van start zal gaan. Na bemiddeling van Halsema werd die rechtszaak ingetrokken, omdat de OR toezegde zich niet meer te verzetten noch juridische stappen te zullen ondernemen tegen de start van de nieuwe kazerne.

Op de pruiftuinkazerne zal onder meer worden geëxperimenteerd met nieuwe arbeidstijden en roosters, met werkdagen van 8 in plaats van 24 uur. Als het een succes wordt, kan dat ook gevolgen hebben voor korpsen in andere steden.

Tornen aan 24-uursdiensten

De proeftuinkazerne is een van de belangrijkste zaken in het conflict tussen de korpsleiding en de uitrukdienst. De brandweerlieden verzetten zich ertegen dat getornd wordt aan de 24-uursdiensten. Deze diensten worden gedraaid door alle brandweermannen in beroepsdienst in Nederland. Dat werkt volgens de OR goed, maar de Amsterdamse korpsleiding denkt daar anders over.

Oud-burgemeester Van der Laan constateerde eerder dat de 24-uursdiensten leiden tot een gesloten cultuur. Hij tekende na veel getouwtrek in 2011 een overeenkomst met de OR over veranderingen in het korps. De proeftuinkazerne is een grote wens van de korpsleiding en het Amsterdamse stadsbestuur.

Advies

Halsema heeft met de korpsleiding afgesproken dat er tot na het gesprek met de OR geen vrijwilligers op een kazerne met beroepsbrandweerlieden worden inzet. Na die toezegging schortte de ondernemingsraad de rechtszaak van vandaag op.

In de tussentijd voert ook generaal b.d. Van Uhm overleg met zowel de korpsleiding als de uitrukdienst op verschillende kazernes. Volgens bronnen binnen de uitrukdienst verlopen die gesprekken constructief. Eind november brengt Van Uhm advies uit aan Halsema.

Motorclubs

Deze zomer liep het conflict tussen korpsleiding en uitrukdienst hoog op nadat de huidige commandant Leen Schaap de OR "de medezeggenschapsmaffia" had genoemd. Ook vergeleek hij de gesloten cultuur binnen de brandweer met die van motorclubs. Daarop zou hij zijn bedreigd met de dood door mensen binnen de uitrukdienst. Het OM doet daar nog onderzoek naar.

Schaap kwam zelf deze zomer in opspraak vanwege plichtsverzuim. Hij nam concertkaartjes op rekening van de politie aan. Dat was opmerkelijk omdat hij is aangesteld om integriteitsproblemen aan te pakken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl