Buitenlandse Zaken krijgt meldpunt voor klachten over eigen medewerkers

Aangepast
Ambtenaren in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag Hollandse Hoogte | Peter Hilz

Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt een speciaal meldpunt voor externe organisaties die klachten hebben over ambtenaren. Dat bevestigt een woordvoerder. Aanleiding zijn klachten van medewerkers van verschillende maatschappelijke organisaties over het gedrag van een ambtenaar van dat departement. Mogelijk zullen andere ministeries het voorbeeld van het meldpunt volgen.

Uit onderzoek van Reporter Radio blijkt dat een ambtenaar die namens Buitenlandse Zaken contact had met de organisaties over projecten rond vrouwenrechten, zich schuldig heeft gemaakt aan (seksuele) intimidatie. Omdat er nu geen speciaal meldpunt bestaat, was het voor de slachtoffers erg lastig een klacht tegen de man in te dienen. De organisaties hebben zelf om een meldpunt gevraagd.

Joke Brandt, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wil zo'n meldpunt niet alleen voor Buitenlandse Zaken, maar voor alle ministeries. De drempel om een klacht in te dienen voor medewerkers van externe organisaties is te hoog, zegt ze in een gesprek met NRC, dat het onderzoek van Reporter Radio aanvulde met eigen bevindingen.

Het voorstel voor een meldpunt voor alle departementen heeft Brandt inmiddels voorgelegd aan de secretarissen-generaal van alle ministeries.

Gegrond

Van de acht klachten die tegen de ambtenaar van Buitenlandse Zaken werden ingediend wegens seksuele intimidatie, pesten en financieel machtsmisbruik zijn er zes gegrond verklaard. Volgens NRC hebben de medewerkers van Cordaid, Pax en WO=MEN lang geaarzeld over het indienen van een klacht. Ze waren bang voor mogelijke (financiƫle) gevolgen voor hun organisaties.

Die organisaties krijgen subsidies van het ministerie, bijvoorbeeld voor projecten over vrouwenrechten. De bewuste ambtenaar adviseerde volgens NRC ook over het verstrekken van die subsidies en zou tijdens de samenwerking hebben gedreigd de geldkraan dicht te draaien.

De klachten werden uiteindelijk pas ingediend na een schriftelijke garantie van de hoogste ambtenaar van Buitenlands Zaken, dat hun organisaties niet zouden worden getroffen door de zaak.

De bewuste ambtenaar is door het ministerie overgeplaatst, maar heeft in zijn nieuwe functie nog steeds contacten met medewerkers van ngo's, zegt Reporter Radio.

Initiatief

Cordaid zegt op de website namens de betrokken organisaties blij te zijn met het initiatief van secretaris-generaal Brandt "voor een Rijksbrede klachtenregeling voor externe partijen". "Mede door de moedige interventies van de betrokken medewerkers binnen onze organisaties worden nu deze stappen gezet. Zij verdienen hiervoor alle waardering."

STER Reclame