'Het kabinet moet een vriendelijk gebaar maken'

Zo dadelijk om 10.30 uur gaat het debat over de Prinsjesdagstukken verder in de Tweede Kamer. Premier Rutte, die gisteren voor een Europese top in Oostenrijk was, zal antwoord geven op de vragen die zijn gesteld door de verschillende fracties.

Die gingen woensdag met elkaar in debat en één ding is duidelijk: de oppositiepartijen zijn niet tevreden over de houding van de regeringspartijen. Zij vinden dat die onvoldoende naar hen luisteren als het gaat om het aanpassen van de plannen.

Vooral het 'nee' van D66-leider Pechtold is in het geheugen blijven zitten:

Pechtold tegen Asscher: nee

Politiek verslaggever Ron Fresen: "De oppositie is getergd over de 'njet-houding' van de regeringspartijen en als voorbeeld noemen ze het moment met Pechtold en Asscher toen het ging over de bezuiniging op arbeidsongeschikten. 'Hoe bedoel je uitgestoken hand', zeggen ze daarover."

"In de Troonrede van de koning ging het over samenwerken, maar in het debat was daar niks meer van over", zegt PvdA-leider Asscher. "Het antwoord dat ik steeds kreeg was drie letters: nee."

Hele harde knal

SGP-leider Van der Staaij is het daarmee eens. "Dan gooi je de deur wel met een hele harde knal dicht", zegt hij. Van der Staaij verwacht vanuit het kabinet meer toenadering. Maar dan zal het gaan om kleine zaken, niet over grote aanpassingen van het regeerakkoord, zoals het afschaffen van de dividendbelasting.

"Ik vrees dat dat in beton gebeiteld is omdat als je deze steen uit het bouwwerk trekt, andere er dan ook weer worden uitgetrokken." Hij probeert toch dingen voor elkaar te krijgen voor zijn achterban. Zoals het goedkoper maken van weersverzekeringen voor boeren die te kampen hebben met extreme droogte en wateroverlast. En op termijn minder belastingdruk voor eenverdienersgezinnen.

Ook GroenLinks-leider Klaver vindt dat de coalitiepartijen er geharnast inzitten. "Vorig jaar zeiden ze: 'We moeten samenwerken want 75 plus 1 is niet voldoende', maar daar zie ik niks van terug", zegt Klaver. Hij denkt dat het verstandiger zou zijn als ze wel de samenwerking zouden opzoeken omdat er verkiezingen aankomen in maart. "Straks zijn ze hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijt."

Doormarcheren

In die zin wordt het een spannend debat, verwacht Asscher. "Het is de keuze van zo'n regering met een meerderheid van 1. Luister je dan of zeg je nee, we gaan met 76 zetels doormarcheren op de maat van de aandeelhouders." Hij wil proberen geld vrij te krijgen voor hogere lonen in het basisonderwijs, een bezuiniging terugdraaien op arbeidsongeschikten en meer woningen voor mensen met lagere inkomens en starters.

Ook Klaver wil meer geld voor mensen die werken in de publieke sector. "Er is genoeg geld om te verdelen", zegt hij. "Maar de vraag is waar gaat het naartoe: naar de grote multinationals of naar de zorg, het onderwijs en de politie." Gisteren kreeg hij al steun van bijna de hele oppositie voor zijn 'herstelwet dividendbelasting'.

Ron Fresen: "Vanavond, nadat Rutte uren aan het woord is geweest, zal blijken of ze iets voor elkaar krijgen", zegt hij. "Maar voor de toekomst van het kabinet is het dus heel belangrijk dat ze een vriendelijk gebaar maken. Want ze hebben de oppositie volgend jaar misschien heel hard nodig."

Kijk hier in drie delen de samenvatting terug van de Algemene Politieke Beschouwingen van woensdag:

Premier Rutte voert namens het hele kabinet het woord. Daarna zijn alle fractievoorzitters weer aan de beurt en kunnen fracties moties indienen om te proberen het regeringsbeleid aan te passen. Daarna, dat kan tot in de nacht doorlopen, wordt er gestemd over de moties.

Het debat wordt vanaf 10.30 uur live uitgezonden op NPO 1 en NPO Politiek. Ook is het debat te volgen via een liveblog op nos.nl.

STER reclame