Het koffertje met daarin de rijksbegroting en miljoenennota in de Tweede Kamer op Prinsjesdag ANP

Vakbonden hadden meer verwacht van de Miljoenennota, is hun eerste reactie op de cijfers die minister Hoekstra vanmiddag bekendmaakte in de Tweede Kamer. Ze zijn blij met de sterke economische groei, maar vinden ook dat er voor de werknemers nog veel moet gebeuren, bijvoorbeeld op het gebied van lonen en de krapte op de arbeidsmarkt.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat er een sterke nota op tafel ligt, een pronkstuk zelfs, maar vraagt nu wel om een "ondernemend vervolg". Op dit moment blijven er volgens VNO-NCW nog flink wat kansen onbenut om het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken, zodat bijvoorbeeld buitenlandse experts en technici naar Nederland komen. De werkgevers denken wel dat de afschaffing van de dividendbelasting daarbij zal helpen.

De organisatie zegt dat er daarnaast extra investeringen nodig zijn om de woningmarkt uit het slop te trekken en om te voorkomen dat de arbeidsmarkt, het openbaar vervoer en andere infrastructuur op de lange termijn vastlopen.

Drijfzand

MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. Volgens de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf missen veel ondernemers het vertrouwen om te investeren omdat er geen sprake is van consistent overheidsbeleid, bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt en de energietransitie. "Neem bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Al je die verdere verduurzaming niet organiseert op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor het mkb, dan haken ondernemers af. Ik ga daar de komende tijd graag over in gesprek met het kabinet", zegt voorzitter Vonhof.

"Een prachtige economische zomer, maar wel een die dreigt voorbij te gaan aan de hardwerkende Nederlander", reageert CNV-voorzitter Limmen op de Miljoenennota. Volgens de vakbond schreeuwt werkend Nederland om meer loon en betere arbeidsvoorwaarden maar onderneemt het kabinet daarvoor niet genoeg actie. "En als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand. Ondertussen lekt er met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders. Er is dus nog een boel te doen."

Vakbond FNV, die maandag kwam met een looneis van 5 procent, zegt het te waarderen dat het kabinet heeft afgezien van het plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, wat ervoor zou zorgen dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mogen betalen.

Maar het is volgens de vereniging een "gotspe" dat de afschaffing van de dividendbelasting lijkt te worden doorgedrukt ten behoeve van enkele multinationals. De bond zegt dat niemand nut en noodzaak van de maatregel kan uitleggen en dat de rekening bij de samenleving wordt gelegd.

STER reclame