NOS Nieuws

Onderzoekers: geen fraude bij Buma/Stemra

Er is bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra niet gefraudeerd en er waren geen malversaties. Ook zijn de uitkeringen aan rechthebbenden niet in het geding geweest, heeft een speciale onderzoekscommissie geconcludeerd.

Die commissie ging aan de slag na verschillende verhalen in de media over mogelijke fraude. Zo zou in de boekhouding van het bedrijf zijn geschoven met verschillende posten, zodat budgetten kunstmatig op peil werden gehouden en bezuinigingen niet nodig waren. De commissie acht de boekhoudkundige ingrepen niet dusdanig ernstig dat er sprake is van fraude.

De onregelmatigheden werd ontdekt door topman Wim van Limpt bij diens aantreden. Diezelfde Van Limpt kwam vorig jaar in De Volkskrant zelf in het nieuws naar aanleiding van grote uitgaven. Zo zou er sprake zijn van dure externe ondersteuning voor Van Limpt en van een lidmaatschap van een luxe golfclub, op kosten van Buma/Stemra.

Verandering

Het rapport van de onderzoekscommissie is voor Van Limpt aanleiding om op te stappen. Volgens het persbericht is Buma/Stemra "na een fase van verandering waaraan hij leiding heeft mogen geven" toe aan een ander type leiderschap. Wel blijft hij als extern adviseur verbonden aan de auteursrechtenorganisatie.

De onderzoekscommissie doet in het rapport nog een aantal aanbevelingen, die door Buma/Stemra zullen worden overgenomen. Zo wordt onder meer het aantal onafhankelijke leden in de Raad van Toezicht vergroot en komt er meer toezicht op het bestuur van de organisatie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl