ANP

Het aantal buitenlandse leraren dat aan het werk wil op Nederlandse scholen neemt toe. De Volkskrant schrijft dat op basis van cijfers die de krant opvroeg bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In 2015 dienden 742 leraren vanuit het buitenland een aanvraag in om hun lesbevoegdheid te laten erkennen in Nederland. Twee jaar later waren dat er ruim 300 meer. Dit jaar kreeg DUO al meer dan 1000 aanvragen binnen.

Het gaat bijvoorbeeld om leraren uit Vlaanderen die net over de grens gaan werken. Of het zijn leraren uit Duitsland of Frankrijk die in Nederland Duits of Frans willen geven.

Lerarentekort

De leraren weten dat in Nederland de kans op een baan groot is vanwege het lerarentekort dat alleen maar dreigt toe te nemen. Ondertussen zijn Nederlandse scholen blij met de buitenlandse instroom. Zo kunnen ze voorkomen dat een leerkracht zonder de juiste papieren, een gepensioneerde of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas gezet moet worden.

Nederlandse scholen in grensgebieden zoals Zeeuws-Vlaanderen werven zelfs leraren over de grens met advertenties in huis-aan-huisbladen.

De PO-raad zegt in de Volkskrant "geen bezwaar" te hebben tegen de inzet van buitenlandse leerkrachten. "Als ze maar voldoen aan de eisen."

STER reclame