Reuters

Poetins knieval voor Russische vrouwen heeft niet geholpen: vandaag zijn opnieuw duizenden mensen in verschillende Russische steden de straat op gegaan uit protest tegen de nieuwe pensioenplannen.

Die plannen houden in dat de Russische pensioenleeftijd in stappen wordt verhoogd. Voor mannen van 60 naar 65 in 2028. Voor vrouwen van 55 naar 60 in 2034. Dat was voor vrouwen eerst 63 jaar, maar door zware kritiek haalde Poetin daar woensdag drie jaar vanaf. Voor mannen verandert niets.

In Moskou protesteerden duizenden mensen op initiatief van de communistische partij:

Russen demonstreren tegen pensioenhervormingen

In andere steden gingen slechts honderden mensen de straat op. Al met al een schamele opkomst voor een plan waar zoveel Russen tegen zijn, zegt correspondent David Jan Godfroid.

"Voor die lage opkomst zijn verschillende redenen", zegt hij. "De oppositie is verdeeld over de aanpak en bovendien zijn er onder de tegenstanders van de plannen veel aanhangers van Poetin. Zij gaan niet demonstreren tegen hun eigen president. Wat verder nog meespeelt, is dat het in Rusland heel nadelig kan zijn voor je baan of studie om te protesteren."

Verworven recht

Een latere pensioenleeftijd betekent ook dat Russen de pensioenuitkering van omgerekend gemiddeld 180 euro per maand later ontvangen. Die aanvulling is voor veel oudere Russen een onmisbare aanvulling op hun inkomsten.

Daar komt bij dat het pensioen in Rusland wordt gezien als een van de belangrijkste verworvenheden van de Sovjet-Unie. Godfroid: "De mensen die geboren zijn tijdens die periode, lopen nu tegen hun pensioen aan. Zij beschouwen het pensioen als hun recht."

De president verdedigde woensdag het wetsvoorstel door te zeggen dat het een noodzakelijke stap is om de uitgaven in Rusland in toom te houden. Hij vroeg inwoners om hun begrip. Maar dat hebben de meeste Russen niet. Uit een opiniepeiling bleek dat meer dan 80 procent de nieuwe plannen niet ziet zitten.

Ook in plaatsen waarvan de inwoners normaal gesproken nooit de straat opgaan wordt geprotesteerd, zoals onlangs in Saratov:

In Rusland wordt het werken tot je dood

Alhoewel een groot deel van de Russen tegen de nieuwe pensioenplannen is, zal het voor Poetin niet direct een probleem opleveren, denkt Godfroid. "Dit zal wel blijven doorzeuren. Het is een van de weinige onderwerpen die Poetin echt in de problemen kan brengen, alleen gebeurt dat op dit moment nog niet."

Een nieuwe aanpassing van de plannen, zoals Poetin woensdag deed voor de vrouwen, verwacht Godfroid ook niet. "Hij zal dan op zijn eerdere woorden moeten terugkomen en dat lijkt me sterk. Als het bij protesten van deze omvang blijft, zal Poetin daar niet wakker van liggen."

STER reclame