De Zuidas in Amsterdam
NOS Nieuws

Onbegrip over compensatiemaatregelen afschaffing dividendbelasting

Er is kritiek op de uitgelekte plannen van het kabinet om het extra begrotingsgat te dichten dat is ontstaan door het afschaffen van de dividendbelasting. Zo zijn bedrijven die veel gas gebruiken niet blij met het voornemen om bij hen 200 miljoen euro weg te halen, zoals het FD schrijft.

"Dit toont aan dat de energiebelasting niet bedoeld is om minder energie te gebruiken maar om begrotingsgaten te dichten. Hier zit geen bredere gedachte achter", zegt Hans Grünfeld, directeur van de brancheorganisatie van bedrijven die veel water en energie gebruiken, de VEMW.

Volgens Grünfeld gaat deze lastenverhoging vooral bedrijven treffen die zich bezighouden met het maken van basischemicaliën. Dan gaat het vaak om internationaal opererende bedrijven en die zullen hierdoor minder snel voor extra investeringen in Nederland kiezen en minder snel hier uitbreiden. Dit doet het investeringsklimaat in Nederland volgens Grünfeld dan ook geen goed.

'Hierdoor slechter investeringsklimaat'

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is niet positief over de uitgelekte kabinetsvoorstellen. Daarin staat volgens de Volkskrant ook een verhoging van de bankenbelasting van 40 miljoen euro. Als die inderdaad wordt ingevoerd dan komt die maatregel boven op de al eerder aangekondigde afschaffing van de aftrek op converteerbare bankobligaties, de zogenoemde coco's. Die zou ongeveer 150 miljoen opleveren.

"We kunnen ons niet voorstellen dat de inzet op het vestigingsklimaat niet zou gelden voor de financiële instellingen", zegt een woordvoerder. Het inzetten op een goed vestigingsklimaat lijkt niet te gelden voor financiële ondernemingen. De maatregelen die het minder aantrekkelijk maken stapelen zich nu op.

MKB wel tevreden

Een andere maatregel die geld moet opleveren kan rekenen op instemming van het MKB, de brancheorganisatie van het midden- en kleinbedrijf. Dat is het waarschijnlijke voornemen om de vennootschapsbelasting voor bedrijven die meer dan 200.000 euro winst maken minder te verlagen; van 25 procent naar 22 procent in plaats van naar 21 procent. Voor bedrijven die minder winst maken gaat de verlaging wel door volgens de oorspronkelijke plannen, van 20 naar 16 procent.

Het MKB is blij dat de verlaging van de vennootschapsbelasting voor het laagste tarief gehandhaafd blijft, zegt een woordvoerder, "daar valt een heel groot deel van onze achterban onder".

Maar het MKB zou ook graag zien dat de btw-verhoging gelijk ingaat met de verlaging van de inkomstenbelasting. Nu gaat die verhoging een jaar eerder in. Ook pleit het MKB voor een verruiming van de werkonkostenregeling.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt de voorstellen onvoldoende want "dit geeft geen compensatie voor de verhoging van de btw die niet tegelijk in gaat met lagere belastingen voor burgers en bedrijven". Bovendien wil de KHN ook af van de extra premie voor flexwerk want "dat betekent 3 procent hogere lasten zonder dat daar iets tegenover staat".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl