Door klimaat-correspondent Bram Schilham

Energiebedrijven willen af van de subsidies die ze nu nog krijgen voor het opwekken van groene energie. Ze denken dat het beter werkt om schone energie op een andere manier te stimuleren, bijvoorbeeld met een wettelijke verplichting voor de producenten.

Als de plannen van de energiesector werkelijkheid worden, krijgen we wel te maken met een hogere energierekening. Dat heeft het onderzoeksinstituut ECN berekend, in opdracht van de energiebedrijven.

Duurzaam

Nederland moet hoe dan ook fors investeren om te voldoen aan de Europese afspraken. Die schrijven voor dat 14 procent van onze energievoorziening in 2020 groen is. De technieken om de energie duurzaam op te wekken zijn nog altijd een stuk duurder dan de traditionele, fossiele brandstoffen.

Voor de komende acht jaar gaat het in totaal om een bedrag van 15 tot 20 miljard euro. Dat betekent dat ieder huishouden 1000 tot 1400 euro moet bijdragen in de periode tot 2020. Op welke manier dat moet gebeuren, is onderwerp van discussie.

Het kan volgens het huidige systeem via subsidies die worden betaald uit belastinginkomsten, maar de energiebedrijven pleiten ervoor om de kosten op te nemen in de energierekening. In dat geval kunnen de meeste subsidies voor groene energie verdwijnen.

STER reclame