Hollandse Hoogte | Isabel Nabuurs

Huisartsenposten Amsterdam onder verscherpt toezicht van Inspectie

time icon Aangepast

De vijf huisartsenposten in Amsterdam worden onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat heeft het bestuur van Huisartsenposten Amsterdam (HpA) bekendgemaakt in een brief aan de aangesloten huisartsen. Reden is dat de huisartsenposten er niet in zijn geslaagd tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren.

De Inspectie vindt dat de zorgprestaties beter moeten dan nu het geval is. Het gaat met name om wachttijden, werkdruk, nieuwe manieren van werken en cultuur, schrijft het bestuur in de brief aan de huisartsen.

Onder toezicht van de Inspectie moeten de huisartsenposten de komende drie maanden het medicatiebeheer op orde krijgen en ervoor zorgen dat de telefonische bereikbaarheid bij spoedoproepen wordt verbeterd. Verder moet er gewerkt worden aan een communicatieplan, een plan om de werkcultuur te verbeteren en een heldere taakverdeling tussen leidinggevenden. De Inspectie heeft geen onveilige situaties aangetroffen.

Wachttijd tot een half uur

Een week geleden nam de directeur van HpA ontslag. Het is al langere tijd onrustig bij de Amsterdamse huisartsenposten. Er is tekort aan personeel en telefonische wachttijden zijn veel te lang, soms wel een half uur in plaats van de norm van twee minuten. De afgelopen weken was er 's nachts nog maar één huisartsenpost open, omdat de diensten niet gevuld konden worden. Eind vorig jaar bleek daarnaast dat medewerkers van HpA fraudeerden met recepten en geneesmiddelen.

Interim-bestuurder Gerben Welling van HpA noemt de krappe arbeidsmarkt in de Amsterdamse zorg een belangrijke onderliggende oorzaak. "We moeten het met z'n allen aantrekkelijker maken om in de zorg te werken. Dat jongeren doktersassistent willen worden of verpleegkundige en dat huisartsen stageplaatsen bieden. Op dat vlak is veel te winnen."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt de ondertoezichtstelling vermoedelijk maandag officieel bekend.

STER Reclame