Hollandse Hoogte

Een artsenopleiding in Tokio heeft excuses gemaakt voor de jarenlange stelselmatige discriminatie van vrouwen bij de beoordeling van de toelatingsexamens. De opleiding wilde het aantal vrouwelijke studenten beperkt houden. Die zouden later toch maar kinderen krijgen en daarvoor hun baan in de medische wereld opgeven, luidde de redenering. Ze kregen daarom een lager cijfer dan ze verdienden.

Journalisten kwamen het schandaal op het spoor door geruchten over een voorkeursbehandeling voor de zoon van een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs. In ruil voor zijn toelating kreeg de school geld uit een onderzoeksfonds. De ambtenaar en een voormalige directeur van de school worden inmiddels vervolgd voor corruptie.

Manipulatie

Verder onderzoek wees uit dat de cijfers voor de toelatingsexamens al zeker twaalf jaar worden gemanipuleerd. Structureel werden de scores van vrouwelijke studenten in spé met 20 procent naar beneden bijgesteld. Bij de mannelijke kandidaten werden er daarna minstens twintig punten bijgeteld.

De opleiding zegt nu dat dit niet had mogen gebeuren en overweegt de ten onrechte afgewezen kandidaten alsnog toe te laten. Hoe dat moet, is niet toegelicht.

Andere opleidingen

In Japan schommelt het percentage vrouwelijke artsen al meer dan twintig jaar rond de 30 procent. In veel andere geïndustrialiseerde landen ligt dat percentage veel hoger. Deskundigen denken daarom dat meer artsenopleidingen in Japan vrouwelijke kandidaten discrimineren.

De minister van Onderwijs heeft beloofd dat hij de toelatingsprocedures van alle artsenopleidingen laat onderzoeken.

STER reclame